Studenter. Foto: Niklas Björling.
Foto: Niklas Björling.
Studenter på campus. Foto: Jens Olof Lasthein.
Institutionen för kultur och estetik. Manne Siegbahn-husen

Nyheter

Kalender

15 september

15 oktober

Viktiga datum

Institutionen för kultur och estetik

Läs hos oss i vår! Anmälan till vårterminens utbildningar är öppen 15/9 - 15/10

Läs hos oss i vår! För att studera i en tvärvetenskaplig miljö och fördjupa dig i våra ämnen. Vi erbjuder utbildningar i idéhistoria, konstvetenskap, kulturarvsstudier, curating, litteraturvetenskap, musikvetenskap, och teatervetenskap.

Läs hela artikeln

20 september

20 oktober

Viktiga datum

Institutionen för kultur och estetik

Skriv din uppsats utomlands

Läs hela artikeln
Institutionen för kultur och estetik

Skriv din uppsats utomlands

Om du vill skriva din uppsats utomlands kan du ansöka om ett Sida-finansierat Minor Field Studies-stipendium och genomföra en mindre fältstudie under åtta veckor i ett låg- eller medelinkomstland som underlag till din kandidat- eller masteruppsats.

Läs hela artikeln

26

september

Evenemang

Institutionen för kultur och estetik

Boksamtal om den nya antologin Allmän rösträtt?

Lyssna på samtal om den nya antologin Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921, på Bokmässan, den 26 september kl. 10.45-11.00.

Läs hela artikeln
Institutionen för kultur och estetik

Vår stund på jorden - ett samtal om människans plats i Nobellitteraturen

De författarskap som belönas med Nobelpriset i litteratur beskrivs ofta som universella, att de berättar något allmängiltigt om hur det är att vara människa. Men vad krävs för att ett verk ska beskrivas som universellt? Och vad kan Nobelpriset berätta om hur vi sett på oss själva genom tiderna? Hur har gestaltningen av jaget och existensen förändrats och påverkats av olika samhällsförändringar?

Läs hela artikeln

6

oktober

Evenemang

Institutionen för kultur och estetik

Kan Nobelpriset hjälpa oss att rädda världen?

I det öppna samtalet "Kan Nobelpriset hjälpa oss att rädda världen?" deltar Annelie Drakman, idehistoriker vid Institutionen för kultur och estetik, som har bland annat forskat om glädjens roll inom forskningen och hur uttryck av glädje använts av framstående fysiker för att definiera forskning som aktivitet och forskaren som person, särskilt kopplat till Nobelpriset.

Läs hela artikeln

11

november

Evenemang

Institutionen för kultur och estetik

Kulturen efter corona. Kreativitet i krisens spår

Pandemin har inneburit stora utmaningar för kultursektorn. Evenemangen har ställts in och jobben uteblivit. Samtidigt har krisen lett till kreativitet och helt nya kulturformer. Vad händer med kulturscenen efter pandemin? Vilka lärdomar finns att hämta från pandemiåren? Och vad kommer vi att behålla när krisen är över? Karin Helander, professor i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, är en av deltagarna i detta öppna samtal.

Läs hela artikeln

24

november

Föreläsning

Institutionen för kultur och estetik

Ågesta, Sverige och kärnkraften

Läs hela artikeln
Institutionen för kultur och estetik

Ågesta, Sverige och kärnkraften

Ågestaverket i Farsta, också kallat R3 eller Adam, var Sveriges första kärnkraftverk. Verket stängdes redan 1974 och nu, mer än fyrtio år senare, ska det rivas. En föreläsning om svensk kärnkraftshistoria och Ågestas roll i den, med arkitekturhistorikern och kulturarvsforskaren Fredrik Krohn Andersson, vid Institutionen för kultur och estetik, och kulturgeografen Anna Storm.

Läs hela artikeln