"Om nyanlända elevers lärande i gymnasieskolan" – Högre seminarium med Päivi Juvonen

Seminarium

Datum: torsdag 23 februari 2023

Tid: 15.00 – 16.30

Plats: C 307

Välkommen till ett högre seminarium i lingvistik där vi gästas av professor Päivi Juvonen från Linnéuniversitetet.

 

Sammanfattning

I mitt föredrag diskuterar jag metodologiska och teoretiska utgångspunkter för utbildningsrelaterad språkforskning (Educational Linguistics) och presenterar resultat från det VR-finansierade forskningsprojektet Nyanlända elever i gymnasieskolan – en tvärvetenskaplig studie om språkutveckling, ämnesspråk och social inkludering. Skolan har som uppgift att både utveckla de nyanlända elevernas språk och ämneskunskaper. En av frågorna projektet försöker bidra med att besvara är hur dessa två uppdrag kan förenas så att eleverna ges möjligheter att lyckas både i skolan och i livet därefter. 

Några av de viktigaste lärdomarna från projektet som jag berör i seminariet är

  • vikten av att skilja mellan vardagsspråk och kunskapsspråk
  • vikten av att fokusera på funktionellt språkbruk
  • vikten av att ta tillvara det eleverna redan kan
  • vikten av att arbeta med ett tvärvetenskapligt angreppssätt.

– Päivi Juvonen

 

Kommande seminarier

Högre seminarier våren 2023

 

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om seminarieverksamheten.

Anna Sjöberg, doktorand
anna.sjoberg@ling.su.se

Carla Wikse Barrow, doktorand
carla.w.barrow@ling.su.se