Accelerometrar för mätning och klassificering av röstkvalitet

Marcin Włodarczak och Mattias Heldner med flera presenterar i en ny artikel en studie där accelerometrar fästa på halsen nedanför stämbanden användes för att klassificera fonationstyp.

Foto: Ijulia Kundova/Mostphotos

Variationer i röstkvalitet är en viktig komponent i den expressiva repertoaren i rösten och har klinisk relevans. Därför finns  behov av att utforska pålitliga metoder för mätning och klassificering av röstkvalitet. 

Syftet med den nyligen presenterade studien var undersöka hur användbara accelerometrar är för att klassificera fonationstyp, det vill säga om rösten är exempelvis normal, luftig eller pressad. Forskarna använde en maskininlärningsmetod för att klassificera fonationstyp i uthållna vokaler utifrån akustiska mått. Mått baserade på signalen från accelerometern jämfördes med 1) mått från en inversfiltrerad mikrofonsignal (som ger en bra skattning av röstkällan) och 2) mått från en vanlig mikrofonsignal. 

Resultaten visar att att både accelerometer- och mikrofonsignalerna var i stort sett lika bra som den inversfiltrerade signalen för att klassificera fonationstyp i uthållna vokaler. Huruvida en accelerometersignal ger bättre resultat än mikrofonsignaler vad gäller sammanhängande tal återstår att visa.

 

Läs artikeln online

Artikeln är publicerad i tidskriften Journal of Voice, av förlaget Elsevier. Texten finns fritt tillgänglig online via Science.Direct.com:

Classification of voice quality using neck-surface acceleration: Comparison with glottal flow and radiated sound

 

Mer om forskningsprojektet

Studien genomfördes inom ramen för forskningsprojektet Prosodiska funktioner hos röstkvalitetsdynamik (Prosodic functions of voice quality dynamics) som finansieras av Vetenskapsrådet. Projektet bedrivs vid Institutionen för lingvistik i samarbete med Avdelningen för tal, musik och hörsel vid KTH och Faculty of Linguistics and Literary Studies vid Bielefeld University. 

Prosodiska funktioner hos röstkvalitetsdynamik