Anpassning av undervisning med anledning av covid-19

Vår undervisning kommer till stor del att ges på campus under vårterminen 2022. Med anledning av det osäkra smittoläget kan dock vissa undervisningsmoment behöva ges som distansundervisning i Zoom.

Sedan pandemins utbrott har vi anpassat vår verksamhet och bedrivit utbildning på distans i större utsträckning än vanligt. Även under vårterminen 2022 kommer vi att behöva göra vissa anpassningar. Det innebär att undervisning som normalt ges på campus kan komma att ges på distans. Vi använder då e-mötestjänsten Zoom. 

Utifrån rådande läge och ansvariga myndigheters rekommendationer kan förutsättningarna komma att ändras. Läs gärna mer på Stockholms universitets informatiotionssida:

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

 

Schema för din kurs

I schemat kan du se hur vi planerat undervisnigen på just din kurs. Schemat hittar du på kurssidan (se "Våra utbildningar") och i lärplattformen Athena.

Vi uppmanar våra studenter att löpande kontrollera sitt schema för att inte missa något. Generellt gäller att dag och tid ligger fast, men undervisningsform kan i undantagsfall komma att ändras för vissa moment.

Våra utbildningar

 

Zoom vid webbaserad undervisning

Information om Zoom och hur du går tillväga för att komma igång med dina distansstudier hittar du på sidan Ny student:

Ny student

 

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta studierektor eller studentexpeditionen.

Kontakt

Kvinnlig student sitter lutad mot träd och jobbar på laptop. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein