Caroline och Anastasia är nya doktorander i allmän språkvetenskap

I höst hälsar vi två nya doktorander välkomna till Institutionen för lingvistik: Caroline Arvidsson och Anastasia "Nastja" Panova. Båda är knutna till forskningsämnet allmän språkvetenskap.

Foton av Caroline Arvidsson och Anastasia Panova. Privata bilder.
Caroline Arvidsson och Anastasia "Nastja" Panova. Privata foton.

Anastasia Panova, som föredrar att kallas Nastja, är utbildad vid HSE University i Moskva. Hösten 2020 var hon utbytesstudent här vid institutionen och arbetade då på sin masteruppsats om typologi av kontinuativa uttryck under handledning av Ljuba Veselinova. Anastasia har tidigare främst studerat grammatik inom ryska minoritetsspråk och icke-standardiserade varianter av ryska. I sitt kommande doktorandprojekt kommer hon att studera syntaxen i Gawarbati, ett tidigare obeskrivet språk som talas i gränsområdet mellan Pakistan och Afghanistan. Avhandlingen kommer att bygga på data från den korpus av Gawarbati-texter som tas fram inom det pågående projektet "Gawarbati: Dokumentation av ett hotat språk i Hindukush". Projektet leds av Henrik Liljegren, som också är Anastasias handledare.

Anastasias profilsida

Gawarbati: Dokumentation av ett hotat språk i Hindukush

Caroline Arvidsson är utbildad vid Institutionen för lingvistik. Våren 2022 tog hon magisterexamen i allmän språkvetenskap med uppsatsen "The brain in conversation: Mapping the neural correlates of turntaking, production, and comprehension using fMRI". Resultat från studien visade att regioner utanför det klassiska språknätverket i hjärnan aktiveras precis innan man pratar i en konversation. Dessa områden har tidigare relaterats till intentionsbearbetning och uppmärksamhet, vilken kan tyda på att vi människor lägger mycket krut på att tänka på det sociala mål vi har med det vi säger, snarare än på den faktiska ytliga realiseringen av yttranden. Med Julia Uddén som handledare kommer Caroline i sitt avhandlingsprojekt att fortsätta studera de kognitiva processer som stöder konversation. Inom ramen för detta medverkar hon nedan länkade forskningsprojekt.

Carolines profilsida

CIVung - undersökningar av ungdomars pragmatiska utveckling med beteendemått och hjärnavbildning

Using Neuroimaging Data for Exploring Conversational Engagement in Human-Robot Interaction (digitalfutures.kth.se)