Ny artikel om språkideologier i svensk vuxenutbildning för döva invandrare

Nora Duggan och Ingela Holmström presenterar nya resultat från MULDER-projektet som undersöker döva flyktingars flerspråkiga situation i Sverige.

Nora Duggan och Ingela Holmström. Privata foton

Artikeln tittar på hur döva migranter ser på sina egna språkliga repertoarer och hur deras lärare ser på elevernas språkliga bakgrund.

Texten är publicerad i Journal of Applied Language Sceince och finns fritt tillgänglig online.

"They have no language" Exploring language ideologies in adult education for deaf migrants (apples.journal.fi)