Ord för kvinnor väcker kärlek och hat – mer sällan likgiltighet

Kvinna, flicka, mamma, syster. Substantiv som refererar till kvinnor väcker oftare positiva eller negativa känslor än sina manliga motsvarigheter, som ger mer neutrala känslovibbar. Detta är en tendens i tre språk: engelska, kinesiska och ryska.

Två kvinnor som står intill varandra med stadig blick och grön bakgrund.
Substantiv med kvinnliga referenter tenderar att föra med sig antingen positiva eller negativa känslor, mindre ofta neutrala. Det visar en studie av tre språk: engelska, ryska och kinesiska. Foto: Pixabay

Studien ”Revered and reviled: a sentiment analysis of female and male referents in three languages” tar upp och synar de positiva eller negativa känslomässiga associationer som ord tenderar att föra med sig. Studien tittar också på hur dessa associationer utvecklas över tid. 

Inom forskningen om språk och kön har man hett diskuterat den process som vissa ord genomgår. Det handlar om en gradvis betydelsemässig ”degradering” eller nedklassning av substantiv som refererar till kvinnor – ord som med tiden börjar förknippas med omoral, lössläppthet och liknande, och därmed också får en utökad innebörd.

Forskare har hävdat att sådana processer har att göra med en tilltagande negativ syn på kvinnor generellt.

 

Feminina och maskulina substantiv får poäng för känslosamhet

Men det är inte fullt så enkelt som att substantiv med kvinnliga referenter oftare uppfattas negativt. Bevisen är i själva verket ganska fragmentariska för känslobelastade skillnader mellan ”kvinnliga” respektive ”manliga” ord överlag. Man skulle dessutom kunna förvänta sig att könsskillnader i associationer skulle ha minskat på senare år, tack vare framstegen inom feminism och social utveckling. 

Forskare i språktypologi, bland annat på Institutionen för lingvistik på Stockholms universitet, har nu testat idéer som dessa. De har analyserat positiva och negativa konnotationer för feminina och maskulina termpar, som kvinna–man, flicka– pojke och så vidare, i tre olika språk: engelska, kinesiska och ryska. 

Meningar med de aktuella orden har de tagit ut från stora korpusar med innehåll från olika tider. Detta för att kunna studera hur ordens betydelse har förändrats historiskt. 

Vart och ett av orden har sedan fått en ”känslosamhetspoäng” med hjälp av två automatiska system för ”aspektbaserad sentimentanalys” – en teknik inom textanalys som används för att analysera känslor eller attityder riktade mot specifika aspekter eller egenskaper för ett ämne – eller ett ord – i en text. Är sammanhanget positivt, negativt eller neutralt?

 

Ord med kvinnliga referenter uppfattas mer sällan neutralt

Forskarnas insamlade data visade inga signifikanta tecken på mer negativa känslor riktade mot substantiv med kvinnliga referenter i jämförelse med deras manliga motsvarigheter – inte i något av de undersökta språken. Men i några fall såg man att ord för kvinnor med tiden allt mer sällan förknippas med neutrala känslor än vad ord för män gör. De ”manliga” orden tenderade att bli mer och mer känslomässigt neutrala, medan de ”kvinnliga” orden tenderade att allt oftare ge upphov till antingen positiva eller negativa känslor – både kärlek och hat.

Enligt forskarna går det inte att förklara betydelsemässig ”degradering” av substantiv med kvinnliga referenter enbart genom att åberopa negativa attityder till kvinnor i allmänhet.

Läs hela artikeln i tidskriften Frontiers in Communication