Sen anmälan till höstterminen

Missade du sista anmälmingsdag i våras? Eller har du just hittat kursen du vill läsa? Nu kan du göra en sen anmälan till höstens kurser.

Vid Institutionen för lingvistik har vi platser kvar på ett flertal kurser i höst. Välkommen att göra en sen anmälan via antagning.se!

Kurser och program i lingvistik och teckenspråk

Studenter på hösten på Campus Frescati. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein