Sen anmälan till höstterminen

Den 15 april var sista anmälningsdag inför hösten. För dig som missade deadline finns möjlighet att göra en sen anmälan från och med 16 juli.

Observera att endast utbildningar där det kan finnas platser kvar öppnar för sen anmälan. Du anmäler dig som vanligt via antagning.se.

Våra utbildningar

Studenter på hösten på Campus Frescati. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein