Sen anmälan till vårterminen 2023

Missade du sista anmälmingsdag i höstas? Eller har du just hittat kursen du vill läsa? Nu kan du göra en sen anmälan till vårterminen.

Vid Institutionen för lingvistik har vi platser kvar på ett flertal kurser. Välkommen att göra en sen anmälan via antagning.se!

Kurser och program i lingvistik och teckenspråk

Läs mer om sen anmälan

Jens Olof Lasthein