Sista registreringsdag 23 augusti

Alla studenter måste registrera sig inför varje ny termin. Vid Institutionen för lingvistik stänger webbregistreringen för kurser som startar i period 1 den 23 augusti.

Vid vår institution använder vi webbregistrering för i stort sett alla kurser. Det innebär att du som student själv registrerar din på din kurs via tjänsten Ladok för studenter. 

Kurser som startar i period 1 stänger vi för registrering den 23 augusti. Det enda undantaget är kursen Språket i bruk (Language in Use) som är öppen för registrering den 28 augusti.

Läs mer om terminsstart och registrering vid vår institution

Webbregistrera dig i Ladok för studenter