SUBIC Time Grant 2022 – Ansök om konstnadsfri tillgång till SUBIC

Ansökan om SUBIC Time Grants är öppen till 10 juni. Alla forskare som är knutna till Stockholms universitet är välkomna att söka.

Stockholm University Brain Imaging Center (SUBIC) utlyser en ny finansieringsmöjlighet med syfte att ge fler tillgång till metoder och utrustning som SUBIC erbjuder. Beviljade ansökningar ger den sökande kostnadsfri tillgång till den önskade metodplattformen samt begränsat men nödvändigt stöd för att framgångsrikt slutföra det projekt man sökt med. Sökande kan ansöka om tillgång till all utrustning. En lista över tillgänglig utrustning finns på SUBIC:s hemsida:

SUBIC – Facilities

MR-kameran på SUBIC. Foto: Lena Katarina Johansson
Foto: Lena Katarina Johansson
 

Ansökan

Instruktioner för ansökan finns på SUBIC:s hemsida.

SUBIC Time Grant 2022