Undervisning på campus och via Zoom vid Institutionen för lingvistik

Med anledning av covid-19 fortsätter vi med webbaserad undervisning i större utsträcking än vanligt.

Höstterminen 2021 återgår vi till att ge viss undervisning på plats på campus. Flera kurser ges fortfarande helt eller delvis på distans med hjälp av e-mötestjänsten Zoom. Mer information om Zoom och hur du går tillväga för att komma igång med dina distansstudier hittar du på sidan Ny student.

Ny student

Utifrån rådande läge och ansvariga myndigheters rekommendationer kan förutsättningarna komma att ändras. Eventuella uppdateringar kommer att tillhandahållas på hemsidan. 

 

Schema för din kurs

I schemat kan du se hur vi planerat undervisnigen på just din kurs. Schemat hittar du på kurssidan (se "Våra utbildningar") och i lärplattformen Athena.

Vi uppmanar våra studenter att löpande kontrollera schema för att inte missa något. Generellt gäller att dag och tid ligger fast, men att undervisningsform (campus/distans) kan förändras för vissa moment.

Våra utbildningar

 

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta studierektor eller studentexpeditionen.

Kontakt

Kvinnlig student sitter lutad mot träd och jobbar på laptop. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein