Vi söker doktorander i fonetik och teckenspråk

Nu söker vi två nya doktorander till Institutionen för lingvistik. Doktorandanställningarna är knutna till forskningsämnena fonetik respektive teckenspråk.

Vid Institutionen för lingvistik erbjuder vi utbildning på forskarnivå inom huvudområde lingvistik. Vi tar emot doktorander inom våra sex forskningsområden allmän språkvetenskap, barns språkutveckling, datorlingvistik, dövas och hörselskadades flerspråkighet, fonetik och teckenspråk.

Nu söker vi nya doktorander inom fonetik och teckenspråk.

Sista ansökningsdag är 15 oktober. 

Doktorand i fonetik

Doktorand i teckenspråk

Om forskarutbildning vid Institutionen för lingvistik

En forskargrupp från Institutionen för lingvistik spelar in samtal mellan personer som är utrustade med EEG, andningsband, kontaktmikrofoner och vanliga mikrofoner. Tanken är att leta efter hjärnaktivitet relaterad till turtagning i samtal. Foto: Jens Olof Lasthein