Vi uppmärksammar Internationella teckenspråksdagen

Den 23 september firas Internationella teckenspråksdagen. Dagen inleder Internationella dövveckan som sätter fokus på döva och dövas rättigheter.

Internationella teckenspråksdagen har initierats av FN och firas årligen sedan 2018. Dagen är en del av Internationella dövveckan som sätter fokus på döva och dövas rättigheter runt om i världen. 

För 50 år sedan startade forskningen om teckenspråk vid Stockholms universitet och Institutionen för lingvistik. Idag är vi det enda lärosäte i Sverige som ger utbildning upp till forskarnivå inom teckenspråk och dövas och hörselskadades flerspråkighet.

Forskning inom teckenspråk

Våra utbildningar vid Institutionen för lingvistik