Studera utomlands

Du som studerar vid Institutionen för lingvistik kan ansöka om att läsa delar av din utbildning vid ett utländskt universitet.

Två kvinnliga studenter promenerar genom europeisk stad. Foto: VH-studio/Mostphotos
Foto: VH-studio/Mostphotos

Att studera utomlands ger både minnen för livet och meriter inför ett kommande yrkesliv. Dessutom förbättrar du dina språkkunskaper och lär känna ett annat land.

Som student vid Institutionen för lingvistik kan du åka som utbytesstudent till ett av våra egna partneruniversitet eller söka utbyte genom Stockholms universitets centrala avtal. När du ska skriva examensarbete finns möjligheten att söka stipendium för en mindre fältstudie.


 

Bli utbytesstudent

Som student vid Institutionen för lingvistik kan du åka på utbyte till något av våra partneruniversitet i Europa. Via utbytesprogrammet Erasmus+ söker du stipendium för en längre eller kortare studietid där. Vi har också flera egna bilaterala avtal med lärosäten utanför EU.

Utbyte genom institutionen

Är du intresserad av att åka på utbyte till något av våra partneruniversitet? Här hittar du information om hur du ansöker och vilka lärosäten vi har avtal med. 

Utbytesstudier – Så ansöker du

Våra partneruniversitet

Utbyte genom centala avtal

Du kan också söka ansöka om utbytesplats genom Stockholms universitets centrala avtal.

Läs mer om utbytesstudier genom centrala avtal

 

Vill du skriva uppsats eller göra ditt examensarbete utomlands? En väg dit är att ansöka om ett Sida-finansierat Minor Field Studies-stipendium. Som MFS-stipendiat genomför du en mindre fältstudie under åtta veckor i ett låg- eller medelinkomstland. Studien utgör underlag till din kandidat- eller masteruppsats.

Läs mer om Minor Field Studies

 

Vill du göra praktik utomlands? Som student vid Stockholms universitet kan du ansöka om stipendium för att göra praktik, skriva uppsats eller samla in data i ett land som ingår i Erasmusprogrammet.

Praktik utomlands via Erasmus+

På denna sida