Under utbildningen

Här samlar vi praktisk information för dig som studerar vid Institutionen för lingvistik.

 

Studieadministrativa ärenden

Här hittar du svar på några vanliga frågor. Du kan också alltid att vända dig till vår studentexpedition. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan. 

Entré till C-korridor från Södra huset. Foto: Karin Lindahl
Entrén till C-korridoren i Södra huset. Foto: Karin Lindahl/Stockholms universitet

Som student hos oss behöver du registrera dig på nytt inför varje termin. Det gör du i ladok.

Ladok för studenter

Om du inte lyckas registrera dig kan det bero på att du saknar behörighet. Kontakta studentexpeditionen för att få hjälp: exp@ling.su.se

Om du vill avsäga dig din studieplats efter att du registrerat dig är det viktigt att du snarast meddelar oss detta. 

Tidigt avbrott

Sker ditt avbrott inom tre veckor från kursstart kan registreringen inaktiveras och kommer inte att finnas kvar i systemet. Du kan då söka kursen igen vid ett senare tillfälle.

Sent avbrott

Sker ditt avbrott senare än tre veckor efter kursstart ligger avbrottet kvar som en spärr och du kan inte söka kursen igen. Vill du vid ett senare tillfälle läsa samma kurs, eller tentera av kursen, måste du kontakta studentexpeditionen, se om det finns lediga studieplatser och i så fall ta bort ditt avbrott för att omregistrera dig på kursen.

Om du inte anmäler ditt studieavbrott till studentexpeditionen står du kvar som student under hela kursens gång vilket kan leda till komplikationer med exempelvis CSN. Var därför noga med att alltid anmäla studieavbrott.

Om du varit registrerad på kursen tidigare måste du omregistrera dig varje termin som du tänkt delta i kursen eller tentera. Detta gör du på studentexpeditionen. Observera att tidigare registrering på kursen inte ger dig garanterad plats på undervisningen!

I Stockholms universitets planarkiv hittar du alla fastställda kursplaner och utbildningsplaner. Om planerna har reviderats finns även tidigare fastställda versioner här.

Sök i planarkivet

Kurser och program som är aktuella för ansökan hittar du i utbildningskatalogen och på sidan Våra utbildningar. 

Ansökan om tillgodoräknande avser tidigare studier vid ett svenskt eller utländskt universitet/högskola.

Ansökan tillsammans med bilagor lämnas/skickas/mejlas in till studentexpeditionen för handläggning (se adress på blanketten). Sökande får ett skriftligt beslut om tillgodoräknande.

Ansökan om tillgodoräknande_Institutionen för lingvistik (149 Kb)

 

Zoom vid webbaserad undervisning

Vi använder e-mötestjänsten Zoom för föreläsningar och seminarier. Bekanta dig med Zoom innan ditt första undervisningsstillfälle, det är kostnadsfritt för studenter vid Stockholms universitet.

Zoom-guide för dig som pluggar på distans

Råd till dig som pluggar hemma


 

Studentråd

Vid Instututionen för lingvistik finns ett studentråd och ett doktorandråd.

Studentrådet representerar institutionens studenter. Genom oss kan du påverka och diskutera din utbildning och föra fram åsikter till lärare och institutionsstyrelse. Vi organiserar också sociala aktiviteter för studenterna.

ÄrLing – Studentråd för lingvistikstudenter

En grupp studenter i parkmiljö på campus frescati. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein

 

DorLing är doktorandrådet vid Institutionen för lingvistik.

DorLing – studentråd för forskarstuderande

Läs mer om hur du kan påverka din utbildning och om vilka rättigheter och skyldigheter du har som student.

Dina rättigheter och skyldigheter

 

IT för studenter

Läs mer om datorsalar och skrivare, IT-support och vilka digitala tjänster och licenser som finns vid Stockholms universitet. 

IT för studenter


 

Studera med funktionsnedsättning

På Stockholms universitet har studenter med funktionsnedsättning rätt till stöd. Här kan du läsa om hur du ansöker om stöd och anpassningar.

Studera med funktionsnedsättning

På vår institution är Åsa Gustafsson kontaktperson för studenter med funktionsnedsättning. Du hittar hennes kontaktuppgifter längst ned på sidan. 

 


 

Tentamen

Ska du skriva en salstentamen måste du anmäla dig i förväg. Det gör du via ladok, senast åtta dagar före tentamenstillfället. 

Om du behöver extra stöd på grund av en funktionsnedsättning, ska du anmäla detta till studentexpeditionen senast en vecka före tentamenstillfället. 

Mer om tentamen

Rättade tentor sparas på institutionen i två år. Under studentexpeditionens öppettider kan du be att få titta på din rättade tenta.

Det förutsätts att alla studenter skriver tentan vid ordinarie tentatillfälle. För studenter som inte blir godkända ebjuds möjligheten till omtenta.

Om inte gruppövningar och laborationer gjorts färdiga senast två terminer efter det kursen getts måste dessa delmoment göras om i sin helhet.

Ska du skriva hemtenta? Här finns lite tips:

Så lyckas du med hemtentan

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om din utbildning!

Studentexpedition
Kontaktperson, studenter med funktionsnedsättning
Studentrådet ÄrLing
Doktorandrådet DorLing
På denna sida