Hjärnavbildning inom neurovetenskap: Fokus på metoder inom funktionell magnetresonanstomografi 7,5hp

Den här forskarkursen fokuserar på experimentell design och analys av fMRT-data. Kursen ges vid Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC) i samarbete med Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

Kursen vänder sig till studerande på forskarnivå. Behörig är den som har en bakgrund inom kognitionsvetenskap, psykologi, medicin, biomedicin, biologi, medicinsk avbildning, datamaskinell biologi eller humanistiskt ämne där hjärnavbildning används som verktyg.

In English

Medarbetare vid MR-kameran på Stockholm University Brain Imaging Centre. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein

 

Om kursen

Kursen fokuserar på experimentell design och analys av fMRT-data. Vi går igenom grundprinciperna för signalen "bloodoxygen-level-dependent" (BOLD) och hur den mäts liksom bildbehandlingsstegen som äger rum före statistisk analys. Vidare behandlas användning av linjär modellanalys på fMRT-data inklusive gruppanalys
samt korrigering för olika statistiska tester. Vi diskuterar experimentell design för fMRT-studier och maskininlärningstekniker för analys av fMRT-data presenteras. Kursen introducerar också olika strukturella mått för grå och vit hjärnsubstans och andra funktionella mått på hjärnaktivitet och metabolism.

Arbetsformer

Sammankomsterna består av föreläsningar, praktiska övningar, gruppdiskussioner och muntliga presentationer. Undervisningen bedrivs på engelska.

 

Kursen erbjuds i samarbete mellan Instututionen för lingvistik och Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Kursen ges vid Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC):

Stockholm University Brain Imaging Centre

Vi som arbetar med kursen

Rita Almeida, kursansvarig (SUBIC)
Patrik Andersson (Stockholms universitet)
Peter Fransson och Jonathan Berrebi (Karolinska Institutet)
Tunhe Zhou

 

Ansökan är öppen 15 oktober – 1 december.

Efter sista ansökningsdag fylls lediga platser i den ordning eventuella sena ansökningar inkommer. 

Så ansöker du

Fyll i ansökningsformuläret nedan och skicka det till vår studierektor för utbildning på forskarnivå: studierektorfu@ling.su.se

Glöm inte att bifoga intyg eller betyg som styrker din behörighet. 

Observera att endast doktorander får ECTS-poäng efter genomförd kurs. Doktorander vid Stockholms universitet prioriteras vid antagning till kursen.

Application Form LI101SF/LI102SF (117 Kb)

 

Undervisning är planerad följande datum: 

  • 25 januari
  • 8 februari
  • 22 februari
  • 8 mars
  • 22 mars
  • 5 april
  • 19 april
  • 3 maj
 

Kontakt

Studierektor, forskarutbildning

Sök bland våra utbildningar