Kurser i teckenspråk hösten 2021

Vill du läsa teckenspråk hos oss i höst? Pia Simper-Allen berättar om vårt kursutbud i filmen här nedanför.

 

"Vill du plugga på Stockholms universitet hösten 2021? Den 15 mars öppnar vi för ansökningar genom antagning.se där du skriver in vad du söker till.

Hos oss på Institutionen för lingvistik finns många kurser att söka. Om du har mycket goda kunskaper i svenskt teckenspråk kan du söka till kursen Teckenspråkslingvistik I, 15 hp som startar nu i höst. Den kursen ges helt på distans, så det spelar ingen roll var i Sverige du bor, för du behöver inte komma till universitetet. Kursen ges också helt på svenskt teckenspråk.

Vi har också två fristående kurser som ges i höst på svenskt teckenspråk. Den ena handlar om dövblindas teckenspråkskommunikation och heter Taktilt teckenspråk och socialhaptisk kommunikation, 7,5 hp och ges på distans. Den andra kursen är Barns teckenspråk i förskoleåldern, 7,5 hp och även den ges helt på distans.

Vi har också andra kurser på olika nivåer som kräver att du har läst andra kurser i förväg, till exempel Teckenspråkslingvistik V. För att läsa den måste du redan ha läst de tidigare kurserna i teckenspråkslingvistik (I-IV). Vi har också en Projektkurs i teckenspråk på avancerad nivå. För att läsa den krävs att du har läst Teckenspråkslingvistik V och Kandidatkurs i teckenspråk först.

Om du inte kan svenskt teckenspråk eller om du har en mormor, en släkting eller vän som vill lära sig svenskt teckenspråk så har vi flera kurser som passar. De kurserna lär ut hur man tecknar. Det finns till exempel fristående kurser som heter Teckenspråk – lär dig grunderna I och Teckenspråk - lär dig grunderna II. Kurserna omfattar 7,5 hp vardera. De kurserna ges på distans på talad svenska. Ibland finns det teckenspråkiga föreläsare och då tolkas de till talad svenska. Även de kurser som nämnts tidigare, Taktilt teckenspråk och socialhaptisk kommunikation, samt Barns teckenspråk i förskoleåldern tolkas till talad svenska, så att de som inte kan svenskt teckenspråk ändå kan delta.

Vi har också en kurs för lärarstudenter: Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter, 7,5 hp. Den som läser på ett lärarprogram och vill veta mer om svenskt teckenspråk kan söka den kursen. 

Vi har också längre kurser i svenskt teckenspråk: Teckenspråk som nybörjarspråk, 30 hp. Den kursen ges under hela terminen och har några föreläsningar på distans, men färdighetsövningar sker på plats.

Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning är treårigt."

Du hittar alla kurser under Våra utbildningar!

 

Sök bland våra utbildningar