Introduktionsprogram Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) ma, nv, tk

måndag 23 augusti 2021 08.00 – fredag 27 augusti 2021 11.00

E-post och online

På grund av covid-19 och smittspridning så kommer vi ha en digital introduktion för dig som antagits till Ämneslärarutbildning med KPU - matematik, naturvetenskap och teknik.

Student med dator. Foto: Jens Olof Lasthein
Studiestart. Foto: Jens Olof Lasthein

Veckan innan terminen startar, 23-27 augusti, kommer du få ett antal utskick och det blir också en träff online.

 

Program

Måndag den 23 augusti, e-postutskick

E-post med inspelade inspirationsföreläsningar om läraryrket samt annan viktig information.

Tisdag den 24 augusti, e-postutskick

E-post med inspelad information om den inledande kursen Skolan i samhället och om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt annan viktig information.

Fredag den 27 augusti, kl. 10-11 - Online

Träff online för nyantagna KPU-studenter med programansvarig Karim Hamza och studievägledare Elvira Bergquist, ett tillfälle att träffa kurskamrater och ställa frågor.
 

Mer information för dig som är ny lärarstudent:

su.se/nylararstudent

Välkomstaktiviteter