Ny ämnesdidaktisk institution från den 1 januari

Vid årsskiftet bildas en ny institution vid Stockholms universitet: Institutionen för ämnesdidaktik. Ny webb lanseras den 25 januari.

Den 1 januari 2022 slås Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD), Institutionen för språkdidaktik (ISD) och Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) ihop till nya Institutionen för ämnesdidaktik.

 

 

Vad innebär det för mig som student?

För studenter vid de tre nuvarande institutionerna innebär inte sammanslagningen någon större skillnad. Lärare, utbildningsadministratörer och studievägledare arbetar som vanligt inom respektive program och ämne.

All studentinformation finns än så länge kvar på nuvarande institutionswebbar. Den nya institutionens webb kommer att lanseras den 25 januari, en vecka efter att vårterminen startat.

Så småningom ska den nya institutionen samlokaliseras vid Arrheniushusen på den norra delen av campus, men det dröjer till år 2023 innan de planerna kan förverkligas.

 

Sammanslagningen av de tre ämnesdidaktiska insitutionerna är en del i en större omorganisation, vars mål är att göra Stockholms universitets lärarutbildningar ännu bättre:

Tydligare organisation av lärarutbildningarna

"Lärarutbildningarna ska bli ännu bättre"