MND rekryterar nio doktorander (inom tre olika forskarskolor) samt en postdok

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) rekryterar just nu nio doktorander (inom tre olika forskarskolor) samt en postdok i naturvetenskapsämnenas didaktik: