Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till olika utbildningsfunktioner vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND).

 

Utbildningsadministration

Utbildningsadministratörerna vid MND svarar på frågor som rör den administrativa hanteringen av kurser och program, så till exempel registreringar, betygsrapporteringar och studieavbrott.

Tentamensadministration

Följande behöver du uppge i e-postmeddelande respektive ha tillängligt vid telefonkontakt angående återlämning av tentamen:

  • namn och personnummer
  • adress som du vill att vi skickar tentamen till
  • kurskod och anonymkod
  • datum då tentamen skrevs.

När du skickar e-post: Ange dina personuppgifter samt vilket program eller vilken kurs du går samt  kort om vad ärendet gäller . Det underlättar hanteringen av ditt ärende och du får svar snabbare.

Utbildningsadministratör
Utbildningsadministratör
Utbildningsadministratör
Utbildningsadministratör
 

Studievägledning

MND erbjuder studievägledning både för dig som är student på MND och för dig som funderar på att söka till oss. Hit kan du vända dig med frågor som rör lärarprogrammet och kurser inom institutionens område, det vill säga matematik och lärande samt naturvetenskap och lärande.

 

Tänk på detta när du kontaktar oss

För att få kontakt med studievägledningen rekommenderar vi att du i första hand kontaktar din studievägledare via e-post.

När du skickar e-post: Ange dina personuppgifter samt vilket program eller vilken kurs du går samt  kort om vad ärendet gäller . Det underlättar hanteringen av ditt ärende och du får svar snabbare.

Studievägledare
Studievägledare
Studievägledare och likabehandlingsansvarig
 

Studierektorer

Studierektorerna har övergripande ansvar för våra utbildningar inom respektive område.

Studierektor för MA-avdelningen
Studierektor för NV-avdelningen
Studierektor för VFU
 

Programansvariga

Våra programansvariga har det sammanhållande ansvaret för programmen som MND ger. De är även ordföranden i respektive programråd.

Programansvarig Grundlärarprogrammet åk 4-6
Programansvarig KPU ma, nv och tk
Programansvarig Ämneslärarprogrammet ma, nv och tk
Programansvarig magister- och masterprogram i ma-did och nv-did
På denna sida