Ny student

Har du blivit antagen till en utbildning vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik? Grattis till din utbildningsplats och varmt välkommen!

Studenter på campus. Foto: Jens Olof Lasthein.
Studenter på campus. Foto: Jens Olof Lasthein.
Med anledning av covid-19 kommer institutionen under  vårterminen 2021 bedriva stor del av undervisningen  på distans.
Undervisning vårterminen 2021 - delvis distans, delvis campusträffar

Här har vi samlat information som är till nytta för dig som ny student.

Läs även universitetets checklista för dig som är ny student


 

Introduktionsprogram HT 2021

Här hittar du som antagits till våra program information om din introduktion.

Introduktionsprogram Grundlärarprogrammet årskurs 4-6

Introduktionsprogram Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) ma, nv, tk


 

Registrering

På SU använder vi oss av webbregistrering, vilket innebär att du själv ansvarar för att registrera dig på de kurser du ska gå.

Du registrerar dig via Ladok för studenter:

Webbregistrera dig här

Är du ny student vid SU krävs det att du först aktiverar ditt universitetskonto på su.se/aktivera. Aktivering av universitetskontot är vanligen möjlig från första eller andra veckan i augusti inför HT respektive första eller andra veckan i januari inför VT.

Kursgivande institution skickar vanligen ut ett välkomstbrev några veckor före kursstart med information om när registreringen är öppen. Om du inte registrerar dig under angiven perioden riskerar du att förlora din plats.

Förkunskapskrav

Du ansvarar själv för att uppfylla förkunskapskraven till de kurser du ska gå. Förkunskapskraven finns alltid angivna i kursplanen som i sin tur går att hitta på kurssidan. Du har fram till kursstart på dig att bli behörig (undantaget VFU-kurser som  du måste vara behörig till fyra veckor före kursstart). Om du blir behörig nära kursstart kan kursgivande institution kräva att du själv ska kontakta kursadministratören för att bli registrerad. Vad som gäller brukar anges i välkomstbrevet som skickas ut inför kursstart, så gör t ex vi på MND.

 

Vi kan inte bedöma din chans att få en plats om du är reservplacerad och lämnar inga förhandsbesked om hur många reserver vi antar. Har du inte blivit kallad som reserv ska du inte komma till introduktion/kursstart.

Först när registreringen för antagna stängt vet vi vet hur många reserver som kan få plats och vi börjar då direkt med reservantagningen.

Information om reservantagning till Grundlärarprogrammet 4-6 HT 2021

 

 

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för dig som har varaktig funktionsnedsättning. Stödet utgår ifrån dina individuella behov och syftar till att underlätta dina studier. Stödåtgärderna ska vara rimliga utifrån funktionsnedsättning, kurskrav och förväntade studieresultat. Stödet du får kan därför skilja sig mellan olika kurser.

Ansök om stöd

För att ta del av stödet som erbjuds måste du göra en ansökan om särskilt pedagogiskt stöd. Ansökan ställs till Studentavdelningen.

Ansök om stöd och anpassningar

 

Om du får stöd beviljat

Så här går du vidare:

Om du beviljas stöd

 

 

 

Kursspecifik information finns på kursens sida i utbildningskatalogen. Där hittar du till exempel:

  • Schema
  • Kurslitteratur
  • Kursansvarig lärare

Alla Stockholms universitets kurssidor hittar du i digitala utbildningskatalogen:

Sök kurser och program

Alla institutionens kurssidor hittar du även listade längst ned på sidan Våra utbildningar:

Våra utbildningar

 

 

 

 
Athena. Foto: Most Photos
Athena. Foto: Most Photos

I våra kurser använder vi lärplattformen Athena för att kommunicera om kursen. För att komma åt kursens sida i Athena måste ditt studentkonto vara aktiverat och du måste vara registrerad på kursen.

Läs mer om lärplattformen Athena

 

 

 

Hitta till oss

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) ligger i Arrheniushusen i norra delen av campus Frescati.

Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 20 A, Arrheniuslaboratorierna, hus E och P på Frescati.

T-banestation: Universitetet.
Roslagsbanan: Universitetet.
Buss: Bussarna 50, 540, 608 samt 670.
Bil: Högra sidan av Roslagsvägen norr om Roslagstull

Karta till institutionen på Google maps

 

 

Kontakt

Om du har frågor om undervisning eller schema så kontaktar du din lärare. Kontaktuppgifter finns på din kurssida.

Utbildningsadministratörerna kan svara på frågor om registrering och studievägledarna kan hjälpa dig med studieplanering eller särskilt pedagogiskt stöd.

När du skickar e-post: Ange dina personuppgifter samt vilket program eller vilken kurs du ska gå. Det underlättar hanteringen av ditt ärende och du får svar fortare.

Utbildningsadministratör
Utbildningsadministratör
Utbildningsadministratör
Utbildningsadministratör
Studievägledare
Studievägledare
Studievägledare
Studievägledare och likabehandlingsansvarig
På denna sida