Studera hos oss

Vi utbildar lärare inom ämnena matematik, biologi, fysik och kemi. Institutionen erbjuder också magisterprogram, masterprogram, utbildning på forskarnivå samt fristående kurser.

Att studera till lärare är speciellt då man förbereder sig för att ta ansvar för framtidens viktigaste resurs: barnen och ungdomarna. Det är idag stor brist på behöriga lärare, så som färdig lärare väntar en mycket god arbetsmarknad.

Är du redan verksam lärare har du istället möjlighet att hos oss fördjupa eller bredda dig i frågor om undervisning i matematik eller naturvetenskap.


 

Möt våra studenter och lärare

Här får du möta två lärarstudenter, Annica och Katarina och två forskare och lärarutbildare, Kicki och Maria.

Hur är det att läsa till lärare? Se filmen med Annica Berlin, om hur det är att läsa till Grundlärare (3:33 min).

 

Först blev Katarina civilingenjör - sedan hittade hon sitt drömjobb som ämneslärare.
Se filmen med Katarina #fördetvidare (1:33 min)

 

 

Hur kan vi utveckla lärarutbildningen i matematik? Möt Kicki Skog som forskar inom matematikämnets didaktik (3:18 min).

 

 

Hur upplever elever meningsfullhet och delaktighet? Maria Andrée berättar om sin forskning inom naturvetenskapsämnenas didaktik (3.31 min).

 

 

 

Studentinflytande

Foto: Viktor Gårdsäter

På MND finns ett studentråd. Studentrådet är ett forum för kontakt med den institution som är programansvarig för din utbildning - MND. 

Du som är student kan vända dig till rådet med till exempel frågor eller förslag som rör din utbildning. Det kan vara allt ifrån studiemiljö till kurslitteratur och utformning av kurser och program.

Studentrådet anordnar även studiesociala aktiviteter så som Mattestuga för Matematik I inom grundlärarprogrammet, guidade turer vid Introdagen för Lärarstudenter och annat. Studentrådets möten är öppna för alla lärarstudenter vid MND.

Rådsmedlemmar, studentråd

 • Hanna Carlander Gustafsson - ordförande
 • Caroline Bäuml – vice ordförande

Annan studentrepresentation

Studentrepresentation i olika organ på Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik och inom Naturvetenskapliga fakulteten:

 • Institutionsstyrelse, ordnarie representant: Hanna Carlander Gustafsson
 • Institutionsstyrelse, ordnarie representant: Caroline Bäuml
 • Programrådet för Grundlärarutbildningen 4-6:  Hanna Carlander Gustafsson och, suppleant Caroline Bäuml
 • Programrådet för Ämneslärarprogrammet & KPU inom Naturkunskap, Matematik och Teknik: vakant
 • Arbetsmiljöberedningen, Hanna Carlander Gustafsson
 • Utbildningsberedningen: Caroline Bäuml

 
Kontakt

MND:s studentråd:mnd.studentrad@gmail.com

Stockholms Universitets Studentkårs Studiebevakare för lärarutbildningarna- Karin Bohman:  studiebevakare.larare@sus.su.se

MND:s kontaktperson är:

Anna Pansell
Tel: 08-16 20 51
E-post: anna.pansell@mnd.su.se

Kontaktpersonens uppdrag är att:

 • informera studenterna om innebörden av och möjligheterna till studentinflytande. Detta sker i samverkan med studentkåren
 • ta kontakt med studentkåren när en ny studentrepresentant behöver utses i ett organ eller grupp.
 • stödja studentkåren så att ett studentråd, doktorandråd eller fakultetsråd bildas, i de fall ett sådant saknas.

Mer om Studentinflytande vid Stockholms universitet:

Föreningen Lärarstudenterna

Stockholms universitets studentkår

 

Efter studierna

När du är klar med din lärarexamen är många olika vägar öppna för dig, här har vi samlat information om arbetslivet efter studierna.

Ola Palm är lärare i i biologi, fysik, kemi, teknik och matematik samt lärarutbildare.

Se filmen:
Ola hittar sitt drömjobb

 

 

 

Helena Dalivin är högstadielärare i Ma/NO och Jannike Kohinoor i Sv/SO på Mälarhöjdens skola, de använder gärna digitala verktyg i undervisningen.

Se filmen:
Möt två högstadielärare i Stockholms stad

 

 

Vill du jobba utomlands? Då är läraryrket definitivt något för dig!

Runt om i världen finns svenska skolor som efterfrågar svenska lärare. Här hittar du information och kontaktuppgifter till svenska skolor:

Skolverket - svensk skola utomlands

Ett smakprov från Svenska skolan på Teneriffa, se filmen:

Svenska skolan Teneriffa

 

Inom läraryrket finns det några huvudspår som du kan gå vidare inom efter några år i yrket:

Ledarspår - till exempel rektor och skolledaruppdrag. Vid Institutionen för pedagogik och didaktik erbjuds Rekorsprogrammet, mer information hittar du på
Institutionen för pedagogik och didaktik

Lärar-forskarspår - till exempel förstelärare och lektor, här kan du läsa om våra  magister och masterprogram:

Våra utbildningar*

Det finns sedan också möjlighet att gå vidare med en forskarutbildning.

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik har utbildning på forskarnivå i två ämnen, Matematikämnets didaktik och Naturvetenskapsämnenas didaktik.

Matematikämnets didaktik innefattar forskning om lärande, undervisning och kunskapsbildning i och om matematik. De inriktningar i utbildning på forskarnivå som ges är mot förskolans matematik, mot skolans matematik samt mot högskolans matematik.

Naturvetenskapsämnenas didaktik innefattar forskning om lärande, undervisning och kunskapsbildning i och om naturvetenskap och ges med inriktning i utbildning på forskarnivå mot skolans naturvetenskapliga ämnen samt mot den naturvetenskapliga fakultetens ämnesområden biologi, fysik, geovetenskap eller kemi.

 

Vad har egentligen en lärare i lön? Nedan finns exempel på hur lönerna för lärare ser ut i Stockholms stad.

Löner för lärarjobb i Stockholms stad

 

Kontakt

Har du frågor om våra kurser och program så kontakta vår studievägledning.

Studievägledare
Studievägledare
Studievägledare
Studievägledare och likabehandlingsansvarig
På denna sida