Studentgrupp
Frågetecken

Nyheter

Kalender

19 augusti

20 augusti

Viktiga datum

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Reservantagning Grundlärarprogrammet 4-6
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Reservantagning Grundlärarprogrammet 4-6

Reservantagning till programmet kommer endast att ske via e-post under perioden 19-20 augusti.

23 augusti

27 augusti

Informationsträff

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Introduktionsprogram KPU i ma, nv och tk
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Introduktionsprogram KPU i ma, nv och tk

På grund av covid-19 och smittspridning så kommer vi ha en digital introduktion.

25 augusti

27 augusti

Informationsträff

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Introduktionsprogram Grundlärarprogrammet årskurs 4-6
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Introduktionsprogram Grundlärarprogrammet årskurs 4-6

På grund av covid-19 och smittspridning så kommer vi ha en digital introduktion.

Lärarstudent? VFU-placering – så går det till

Är du ny lärarstudent och undrar hur det går till när du får din VFU-placering?