Studentgrupp
Frågetecken

Nyheter

Kalender

16

juli

Viktiga datum

Sen anmälan öppnar

Den 15 april var sista anmälningsdag inför hösten. För dig som missade deadline finns möjlighet att göra en sen anmälan från och med 16 juli.

19 augusti

20 augusti

Viktiga datum

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Reservantagning Grundlärarprogrammet 4-6
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Reservantagning Grundlärarprogrammet 4-6

Reservantagning till programmet kommer endast att ske via e-post under perioden 19-20 augusti.

23 augusti

27 augusti

Evenemang

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Introduktionsprogram KPU i ma, nv och tk
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Introduktionsprogram KPU i ma, nv och tk

På grund av covid-19 och smittspridning så kommer vi ha en digital introduktion.