Forskningsämnen

Institutionens verksamhet omfattar fyra huvudområden: filmvetenskap, journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap samt modevetenskap. Samtliga huvudområden erbjuder utbildningar upp till forskarnivå där journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap har en gemensam forskarutbildning.

IMS är en forskningsintensiv institution med ett flertal externt finansierade forskningsprojekt av bland annat Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond. 

Våra forskningsområden

Forskningsämnen

Använd knapparna för att filtrera på forskningsområde