Kontakt

Här finner du kontaktuppgifter till institutionens ledning samt studierektorer på forskarnivå.

 

Ledning

Prefekt
Stf. prefekt
Administrativ chef
 

Studierektorer forskarnivå

Studierektor forskarnivå Journalistik/Medie- och kommunikationsvetenskap
Studierektor forskarnivå filmvetenskap
Studierektor forskarnivå modevetenskap
På denna sida