"Archival Transmediations" | Filmvetenskap

Seminarium

Datum: torsdag 19 maj 2022

Tid: 14.00 – 16.00

Plats: F-salen, Filmhuset/The Film House

Välkommen till ett högre seminarium i filmvetenskap om "Archival Transmediations: Intermedial perspectives on minor archives and audiovisual memory" med docent Dagmar Brünow, Linnéuniversitetet. Moderator: professor Malin Wahlberg.

Read more in our English calendar