"Between Nations/Across Seas: The Transnational and Transcultural Pacific"

Konferens

Startdatum: måndag 26 juni 2023

Tid: 13.00

Slutdatum: fredag 30 juni 2023

Tid: 17.30

Plats: Stockholm University/University of Turku

INBJUDAN TILL: Organisationen NZSA:s (New Zealand Studies Association) 27:e årliga konferens som är frukten av ett samarbete mellan Stockholms universitet och universitetet i Turku, äger rum mellan den 26 - 30 juni 2023.

Les Sauvages de la Mer Pacifique. Design: Jean-Gabriel Charvet. Manufacture: Joseph Dufour.
Les Sauvages de la Mer Pacifique. Scenic wallpaper designed by Jean-Gabriel Charvet. Manufactured by Joseph Dufour (1805).

Huvudtalare

Professor Dominic Alessio
Dr André Brett, Associate Professor
Patricia O’Brien
Rena Owen
Associate Professor Craig Santos Perez
Professor Nicholas Thomas
Dr Wonu Veys
Susan Wilson 

72 talare från 6 kontinenter medverkar. Sista ansökningsdag för abstracts (Call for Papers) har egentligen passerat, men har förlängts till den 31 mars 2023 för forskare och studenter vid Stockholms universitet. Samtliga medarbetare och studenter vid Stockholms universitet kan delta gratis vid konferensen. Kontakta gärna Ian Conrich ian.conrich@ims.su.se för närmare information.

Find out more