Miljökonferens: Hållbar planet och hälsa (hybrid)

Konferens

Datum: onsdag 1 juni 2022

Tid: 08.50 – 17.00

Plats: Hus 2, Albano, men sänds även digitalt på su.se/Stockholm50

Den 1 juni, i samband med 50-årsjubiléet av FN:s första miljökonferens, arrangerar Karolinska Institutet, KTH, Stockholm Environment Institute och Stockholms universitet en endagskonferens. Huvudfokus är hur akademin genom forskning och högre utbildning bidrar till omställningen för en mer hållbar utveckling.

Stockholm. Stockholm. Photo: Henrik Trygg/ mediabank.visitstockholm.com
Stockholm. Stockholm. Photo: Henrik Trygg/ mediabank.visitstockholm.com

Temat för konferensen är "Hållbar planet och hälsa – hur vetenskapsbaserade lösningar kan driva en transformativ förändring".

Online: Följ konferensen här

På plats: Anmäl dig här (obligatoriskt)

Om konferensen "Sustainable planet, sustainable health"