Uppstartsmöte: Ledningsråd för forskningsfrågor

Viktiga datum

Datum: måndag 28 november 2022

Tid: 15.00 – 16.00

Plats: Bangsalen

Det nytillsatta ledningsrådet för forskningsfrågor sammanträder för första gången måndagen den 28 november kl 15:00 i Bangsalen.