VIDEO: Så har nyhetsmediernas coronarapportering varit

Har redaktionerna klarat av uppdraget att dels förmedla viktig samhällsinformation till medborgarna, dels kritiskt granska myndigheterna och makthavarna? Det var en av flera frågor som diskuterades i ett live-streamat seminarium där bl.a. Christian Christensen, professor i journalistik, Stockholms universitet, medverkade i den 26 maj 2021.

Coronarapporteringen: ”En sorts pressmeddelande-journalistik”