Internt

Här finns information till dig som är anställd vid institutionen. På den centrala Medarbetarwebben hittar du allmän information, som riktar sig till alla anställda vid universitetet.

Lärare undervisar studenter. Foto: Wavebreakmedia © Mostphotos
Här finns information till dig som är anställd vid institutionen. På den centrala Medarbetarwebben hittar du allmän information, som riktar sig till alla anställda vid universitetet. Foto: Wavebreakmedia © Mostphotos

Besök gärna den centrala medarbetarwebben för alla anställda vid Stockholms universitet. Här hittar du aktuell information, en kalender och notiser för dig som arbetar vid lärosätet
 

På engelska: Gateway for University staff 

In English: Gateway for University staff
New Staff Pages are currently in the process of being developed on the Sitevision platform.


För anställda vid universitetet

Nya Medarbetarwebben (Sitevision)
Nyheter för medarbetare
Kalender för medarbetare

 

För alla anställda

Här hittar du information som anställd vid Institutionen för mediestudier. 

Alla IT-tjänster

Alla IT-tjänster


Lägg in iCal-länken ifrån schemasidan i en Android-kalender

 1. Öppna Google Kalender i en webbläsare
 2. Klicka på nedåtpilen "Nedåtpil" intill Andra kalendrar på vänster sida.
 3. Välj Lägg till webbadress.
 4. Ange kalenderns webbadress i fältet. Adressen måste vara en iCal-länk. Till exempel: Medier i tid och rum. 5) Klicka på "Lägg till kalender". Kalendern visas till vänster under Andra kalendrar.


För dig som studerar hos oss

Under dina studier behöver du tillgång till olika digitala tjänster och verktyg. Här berättar vi om IT-support, trådlöst nätverk, datorsalar, programlicenser och mycket annat.

IT för studenter
Office 365 för studenter

 

Officemallar

Letar du efter Officemallar hittar du dem på webbsidan Verktyg för visuell identitet.

Verktyg för visuell identitet

 

Information om driftstörningar 

Driftinformation från Stockholms universitet

Kvinna försvarar sig mot sexuella trakasserier från sin chef. Foto: Andrey Popov © Mostphotos
Om utredningen kommer fram till att trakasserier förekommit har prefekt eller motsvarande chef, ansvar för att se till att trakasserierna upphör. Foto: Andrey Popov © Mostphotos

Under Organisation hittar du ett avsnitt om hur vi arbetar med vår arbetsmiljö. Här finns även kontaktuppgifter till institutionens prefekt och arbetsmiljöombud.

Organisation

Arbetstider

 

Få en överblick över institutionens bibliotek och arkivresurser. 

Bibliotek och arkivresurser

Blanketter (Medarbetarwebben)

Bisysslor

Sjukanmälan: Checklista vid sjukdom

 • Du gör en sjukanmälan i vårt personalsystem Primula.
 • Mejla eller ring till personalhandläggare
 • Be gärna en kollega att koppla om telefon (Gör så här: tryck *23*9*MÅN+DAG#) och skriv en notis vid dörren).
 • Tänk på att läkarintyg krävs från 8:e sjukdagen! Läkarintyget i original ska arbetstagaren själv skicka till försäkringskassan samt en kopia till institutionen.

Om du blir sjuk


Vård av barn (VAB)

 • Du anmäler VAB direkt till försäkringskassan och registrerar i Primula.
 • Innan du kan vabba så måste du registrera ditt barn i Primula. Detta gör du under Min sida-personuppgifter.

Försäkringskassan: Vård av barn (vab)

 

Semester

 • För forskare, lärare och doktorander läggs schablonsemester ut veckan efter midsommar och de antal semesterdagar som den enskilde har. OM det finns anledning att lägga semester vid annan tidpunkt t ex p.g.a. tjänsteresa ska Adm chef underrättas om denna senast sista april. Därefter läggs semestern ut per automatik.
 • TA-personalen ansöker om semester i Primula. Sommar- och julledighet planeras tillsammans med övrig TA-personal för optimal bemanning.
 • Anställd som insjuknar under semestern ska sjukanmäla sig till institutionen och återkalla sin semester för sjukperioden. Återkallande sker i Primula under ”Återta semester/ledighet”. Inga blanketter behövs. 

Semester (Medarbetarwebben)

 • Kvitton får inte vara äldre än 3 månader och det ska på kvittot framgå vad det handlar om. På kvittot ska det också stå ditt namn eller personnummer.
 • Ifall du har månatliga betalningar från ditt konto ska du visa upp en faktisk transaktionslista från din bank och avtalet som du har med friskvårdsaktören.
 • För att ersättning ska betalas ut under rätt år ska kvittot vara registrerade i Primula senast den 30 november för utbetalning av innevarande års friskvårdsersättning.
 • Ersättningen utbetalas för varje månad som du är anställd. 

Friskvårdsbidrag vid Stockholms universitet (Medarbetarwebben)

I början av 2020 började vi publicera protokoll från institutionsstyrelsens sammanträden. De publiceras här så fort de lagts till handlingarna. Vi har nu även retroaktivt lagt till protokoll från 2019. 

Här hittar du institutionsstyrelsens kommande mötesdatum 

Tanken är att dessa dokument ska vara mer lättillgängliga då de kan vara av allmänt intresse, samtidigt som det sker i enlighet med gällande GDPR-regler.
 

Institutionsstyrelsens protokoll 2024

Styrelseprotokoll 7 februari 2024 (227 Kb)
Styrelseprotokoll 6 mars 2024 (774 Kb)
Styrelseprotokoll 10 april 2024 (163 Kb)
8 maj INSTÄLLT
Styrelseprotokoll 23 maj 2024 (extrainsatt möte) (154 Kb)
5 juni

Institutionsstyrelsens protokoll 2023

Styrelseprotokoll 19 jan. 2022 (per capsulam) (47 Kb)
Styrelseprotokoll 1 feb. 2023 (319 Kb)
Styrelseprotokoll 8 mars 2023 (256 Kb)
Styrelseprotokoll 5 april 2023 (245 Kb)
Styrelseprotokoll 3 maj 2023 (306 Kb)
Styrelseprotokoll 7 juni 2023 (422 Kb)
Styrelseprotokoll 23 augusti 2023 (171 Kb)
Styrelseprotokoll 6 september 2023 (390 Kb)
Styrelseprotokoll 4 oktober 2023 (281 Kb)
Styrelseprotokoll 8 november 2023 (283 Kb)
Styrelseprotokoll 22 november 2023 (extrainsatt) (188 Kb)
Styrelseprotokoll 29 november 2023 (yttrande per capsulam) (243 Kb)
Styrelseprotokoll 6 december 2023 (425 Kb)  (publiceras tidigast 8 februari)

Institutionsstyrelsens protokoll 2022

Styrelseprotokoll 2 feb. 2022 (192 Kb)
Styrelseprotokoll 2 mars 2022 (242 Kb)
Styrelseprotokoll 6 april 2022 (198 Kb)
Styrelseprotokoll 4 maj 2022 (137 Kb)
Styrelseprotokoll 1 juni 2022 (220 Kb)
Styrelseprotokoll 7 sept. 2022 (237 Kb)
Styrelseprotokoll 5 okt. 2022 (199 Kb)
Styrelseprotokoll 2 nov. 2022 (251 Kb)
Styrelseprotokoll 7 dec. 2022 (258 Kb)


Institutionsstyrelsens protokoll 2021

Styrelseprotokoll 3 februari 2021 (222 Kb)
Styrelseprotokoll 3 mars 2021 (264 Kb)
Styrelseprotokoll 7 april 2021 (255 Kb)
Styrelseprotokoll 5 maj 2021 (220 Kb)
Styrelseprotokoll 2 juni 2021 (281 Kb)
Styrelseprotokoll 1 sept. 2021 (188 Kb)
Styrelseprotokoll 27-28 sept. 2021 | Per capsulam (88 Kb)
Styrelseprotokoll 6 okt. 2021 (204 Kb)
Styrelseprotokoll 3 nov. 2021 (266 Kb)
Styrelseprotokoll 1 dec. 2021 (248 Kb)

 

Institutionsstyrelsens protokoll 2020

Styrelseprotokoll 5 februari 2020 (391 Kb)
Styrelseprotokoll 4 mars 2020 (213 Kb)
Styrelseprotokoll 1 april 2020 - upprättades aldrig då sammanträdet ställdes in.
Styrelseprotokoll 6 maj 2020 (230 Kb)
Styrelseprotokoll 3 juni 2020 (240 Kb)
Styrelseprotokoll 2 september 2020 (219 Kb)
Styrelseprotokoll 7 oktober 2020 (216 Kb)
Styrelseprotokoll 4 november 2020 (156 Kb)
Styrelseprotokoll 2 december 2020 (267 Kb)


Institutionsstyrelsens protokoll 2019

Styrelseprotokoll 6 februari 2019 (543 Kb)
Styrelseprotokoll 6 mars 2019 (723 Kb)
Styrelseprotokoll 3 april 2019 (423 Kb)
Styrelseprotokoll 8 maj 2019 (379 Kb)
Styrelseprotokoll 5 juni 2019 (716 Kb)
Styrelseprotokoll 4 september 2019 (776 Kb)
Styrelseprotokoll 2 oktober 2019 (476 Kb)
Styrelseprotokoll 6 november 2019 (270 Kb)
Styrelseprotokoll 4 december 2019 (290 Kb)Beslut och protokoll (rektor, universitetsstyrelsen och universitetsdirektören)

Beslut och protokoll (Medarbetarwebben)

Här presenteras tidigare resultat för val till institutionsstyrelsen. Endast representanter för lärare/forskare samt teknisk-administrativ personal är listade i dessa dokument då studentrepresentanter väljs in via separat valprocess under SUS överinseende. 

Mandatperioden är treårig för lärare/forskare samt TA-personal, medan mandatperioden för studentrepresentanter är ettårig.

Val 2023: Styrelse 2024-2026 (20231206 IS-protokoll) (55 Kb)

Val 2020: Styrelse 2021-2023 (20201202 IS-protokoll) (162 Kb)

Val 2017: Styrelse 2018-2020 (20171206 IS-protokoll) (123 Kb)

 

När du vill bjuda in utländska forskare, doktorander och gästprofessorer finns det några saker du behöver tänka på.
 

Utländska föreläsare

Att tänka på innan ni bjuder en föreläsare för kortare tid än 3 månader:

 • I god tid mejla blanketten om bankuppgifter Payment
 • I god tid be om passkopia

Utländska föreläsare, doktorander och gästprofessorer

Att tänka på innan ni bjuder en forskare eller doktorand på längre tid än 3 månader:

 • Personen ska ansöka om arbetstillstånd på svenska ambassaden innan den kommer till Sverige
 • be om passkopia,
 • be om bankuppgifter Payment
   

Internationell mobilitet lärare (Medarbetarwebben)

Internutbildningar

Presskontakter

Du hittar institutionens och universitets presskontakter på vår kontaktsida. 

Presskontakter


Universitetets kommunikation

Kommunikation

Kris- och katastrofplaner och viktiga telefonnummer

Här presenteras institutionens nya kris- och katastrofplan. Foto: Michael Erhardsson © Mostphotos

Här presenteras den nya kris- och katastrofplanen för Institutionen för mediestudier. Foto: Michael Erhardsson © Mostphotos

Institutionens kris- och katastrofplan

 

Universitetets krisplan

Krisplan vid Stockholms universitetet
In English: In case of emergency

Här hittar du information för vad du kan göra om något händer på Institutionen för mediestudier oavsett om du befinner dig i Filmhuset eller Garnisonen. 
 

Filmhuset

Väktare finns i Filmhuset efter kl 18.00, och nås via Svenska filminstitutets växel, telefon: 08-665 11 00. Väktaren går igenom lokalerna och släcker i korridoren på kvällen. Vid brand är återsamlingspunkten nedanför Filmhusets ramp vid huvudentrén. Går brandlarmet är det hit man skyndsamt beger sig.
 

Garnisonen

Väktare går igenom våra lokaler efter 18.00. Larmnummer för Stockholms universitet telefon 08-16 42 00. Återsamlingspunkten vid brand Karlavägen 104, ute i Karlavägsallén. Vid larm beger man sig skyndsamt dit.

Felanmälan

För frågor, information eller felanmälan gällande lokaler vänligen kontakta vår intendent (se rullgardinsmenyn nedan för kontaktuppgifter).


Brand och larm - om något händer

(Se under Krishantering samt Kris- och katastrofplan på denna sida).
 

Lokaler i Filmhuset

Enheten för Filmvetenskap förfogar över en stor föreläsningssal (F-salen, rymmer 100 studenter) och två seminarierum (rymmer 25 studenter vardera). För filmvisningar används biograferna Mauritz och Victor.

Vid föreläsningar med större studentgrupper används biograferna. Som lärare ansvarar du för att ställa tillbaka stolar, lämna tillbaka utrustning, släcka och låsa när du är klar. Enheten har utsatts för stölder i Filmhuset när lokaler lämnats olåsta. 

Här visas våra filmer (360°)


Bokning av lokaler

På plan 6 där Enheten för filmvetenskap håller till finns ett internt mötesrum, Blå rummet. Detta behöver du inte boka utan använder om det är ledigt. Tänk på att det även fungerar som lunchrum och att det därför inte går att ha möten där mellan 11.30 och 13.30. Det går även bra att boka seminarierummen för möten så länge de inte är upptagna för undervisning. Dessa bokas genom studentexpeditionen i bokningssystemet TimeEdit.


Kort och nycklar

För nycklar och passerkort till lokalerna kontakta vår intendent (se rullgardinsmenyn nedan för kontaktuppgifter).


Lokaler i Garnisonen

JMK och Enheten för modevetenskap håller till på Karlavägen 104, plan 4 och 5. På plan 4 finns undervisningssalar, redaktionssalar, datasalar, radio och tv-salar med tillhörande studios samt en filial till Stockholms universitetsbibliotek. Vår största sal, JMK-salen, rymmer 142 studenter.

På plan 5 sitter lärare, all teknisk administrativ personal, studentexpediton och studievägledare. Här finns också sammanträdesrummet, Bangsalen.
 

Bokning av lokaler

JMK och Modevetenskapen förfogar över JMK-salen för 142 studenter, dator- och redaktionssalar, lärosalar samt radio och tv-salar på plan 4. På plan 5 finns Bangsalen och Kischrummet för sammanträden. För frågor och bokning av salar kontakta lokalbokning@jmk.su.se.


Kort och nycklar

För nycklar och passerkort till lokalerna kontakta vår intendent (se rullgardinsmenyn nedan för kontaktuppgifter).
 

Lokaler med teknik för hybridseminarier

Institutionen förfogar över fyra salar som har goda tekniska förutsättningar för att genomföra hybridseminarier via exempelvis Zoom, med ett fåtal deltagare på plats och andra via länk. I Garnisonen finns Sal 1 och JMK-salen, och i Filmhuset finns F-salen.

 

Post

Här hittar du information om posthanteringen och leveransadresser för Institutionen för mediestudier.
 

Post till Filmhuset

På plan sex lämnas utgående post i respektive fack för internpost/post för frankering i kopiatorrummet. På plan 5 lämnas posten i respektive brevkorg på hyllorna utanför kopiatorrummet. Observera att utgående post behöver frankeras. Internposten går iväg på morgonen, vid 10 och vanlig post på eftermiddagen vid 14 varje vardag. Om du beställer exempelvis böcker eller annat för leverans till Filmhuset så ska den skickas till besöksadressen. 

Filmhusets leverans-, besöks- och postadress hittar du härPost till Garnisonen

På plan 5 finns postrummet där in och utgående post hanteras, såväl intern som extern. Brevkorgar finns för respektive utskick. Internposten lämnar byggnaden vid 09.30 dagligen och externposten går vid 15.00. Postfack för personalen finns i korridoren.
 

JMK och Modevetenskapens leverans-, besöks- och postadress hittar du här

 

Möteskalendarium

Foto: Micha Nowosielski/Mostphotos
Foto: Micha Nowosielski/Mostphotos

I möteskalendariet listar vi institutionens sammanträden som exempelvis personalmöten, styrelsemöten och lärarkollegier.

Möteskalendarium

Anmäl dig till universitetets nyhetsbrev.

Universitetets nyhetsbrev


Tjänstledighet

Tjänstledighet ansöker du om hos din närmsta chef. Därefter fyller du i Primula. 
 

Föräldraledighet

 • Ansökan om föräldraledighet ska göras fr.o.m. beräknat förlossningsdatum och skickas in till personalavdelningen 2 månader innan ledigheten påbörjas.
 • Barnets födelsedatum ska rapporteras i Primula för att du ska kunna erhålla de extra 10 % i föräldralön som erbjuds SU-anställda då barnet är under 36 månader.
 • Föräldraledighet får aldrig tas ut samtidigt med semester! Om du har tagit föräldraledigt och vill ändra till semester behöver du återkalla föräldraledigheten i Primula och söka semester istället.

Mer om ledighet 

Ledighet

Tjänsteresor

Stockholms universitets avtal med BCD Travel upphörde 2019-07-01. Avtal med ny resebyrå, Egencia, gäller fr.o.m. 2019-07-01. Resebyrån har upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling. Avtalet innebär att det förpliktigar alla på universitetet att köpa sina tjänsteresor hos dem. Det är dock tillåtet att köpa tågbiljetter direkt från SJ.

För att kunna boka resor krävs det att du har en uppdaterad resenärsprofil. Det är viktigt att uppdatera ditt arbetstelefonnummer och mobilnummer, då resebyrån hittar din profil direkt när du ringer. Detta förenklar bokningsprocessen både när du bokar via telefon och via online-bokningssystemet.

 

Egencias kundservice

Både för online-support och hjälp med bokning.
Öppettider: måndag–fredag kl. 08.00–17.00, helgfri vardag
(Samma nummer för 24h-support.)
Telefon: 031-724 55 20
E-post: customer_service@egencia.se
Om du har ett brådskade ärende utanför kontorstid, vänligen kontakta Egencias 24h-support. Observera att Egencia debiterar ett extra arvode för 24h-support – denna service ska endast användas vid akuta ärenden!

Tjänsteresor (Medarbetarwebben)
 

Försäkring vid resor

 

Statens tjänstereseförsäkring

Vid utrikes tjänsteresa ska resenären ha med sig Swedish State Business Travel Insurance Certificate som intygar att resenären är försäkrad genom Kammarkollegiet. Kortet utfärdas av institutionen.

För information om försäkringsvillkor för tjänstereseförsäkring och reseförsäkring hänvisas till Kammarkollegiet.
 

Försäkring (tidigare GIF) för utländska forskare

Stockholms universitet har genom Kammarkollegiet tecknat försäkring för vissa personskador för

 • utländska forskare
 • föreläsare
 • kurs-, konferens- och seminariedeltagare
 • stipendiater
 • opponenter och
 • andra utländska besökare

som medverkar i universitetets verksamhet samt i förekommande fall medföljande maka/make/sambo och barn till besökaren.
 

Mer info hos Kammarkollegiet

Statens tjänstereseförsäkring 2020

Försäkringsvillkor utländska besökare (tidigare GIF) 2018
Enskild försäkring

URA – utlandstjänstgöring

Verktyg och system

 

Ekonomi

I detta stycke hittar du information om frågor som rör ekonomi och ersättningar för dig som anställd vid Institutionen för mediestudier. Mer generell information som gäller alla medarbetare vid universitetet hittar du på Medarbetarwebben. Institutionens fakturaadress hittar du längre ned på denna sida under rubriken Kontakt. OBS! I fakturan måste du alltid ange referens 120 (vårt specifika institutionsnummer). Skriv så här: "ref. 120 - förnamn, efternamn".


Mer info på Medarbetarwebben


Ekonomi

Har du inte systemstöd för att skicka e-fakturor erbjuder Stockholms universitet en kostnadsfri anslutning till Raindance Leverantörsportal. 

Här kan du skapa och skicka e-fakturor till oss
 

Referenser till e-faktura 

Saknas ordernummer, ska institutionens/avdelningens referensnummer anges.

Denna består av totalt 6 siffror
 

Skicka in din ansökan om ersättning för läkemedel med internpost alternativt vanlig post direkt till vår lönehandläggare på universitetets Personalavdelning. Du hittar alla kontaktuppgifter under Kontakt på denna sida.
 

Läkemedelsersättning

Kontakta institutionens personalhandläggare för frågor om ersättning för timlärare och gästföreläsare. Du hittar alla kontaktuppgifter under Kontakt på denna sida.

Du finner information om ersättning till timlärare och gästföreläsare på sidan 7 i villkorsavtalet nedan, i stycket §2. Lön till timlärare

Villkorsavtal-SU (pdf) (428 Kb)

Här är rutiner för hantering av externa forskningsmedel vid Institutionen för mediestudier.

Rutiner för hantering av externa forskningsmedel

Om du vill få storkundsrabatt på dina bokinköp måste du först: 
 

Registrera ett konto

Registrera ett konto hos förlaget så att det framgår att du arbetar vid universitetet och därmed är berättigad till storkundsrabatt. Du behöver inte nödvändigtvis ange din jobbadress som leveransadress, utan det går även bra att få det hemskickat. Fakturorna går direkt till institutionen, och vi kommer sedan be dig att godkänna din beställning i Raindance. Du kan med fördel skaffa ett användarkonto både hos Bokus och Adlibris.
 

Registrera dig här på Adlibris hemsida

Ange din jobbmejladress förnamn.efternamn@ims.su.se.

 • Avtalsnamn: 23.3-2454-20
 • Organisationsnummer: Uppge 202100-3062
 • Namn på arbetsplats: Stockholms universitet
   

Registrera dig här på Bokus hemsida

Ange din jobbmejladress förnamn.efternamn@ims.su.se.

 • Avtalsnamn: 23.3-2454-20
 • Organisationsnummer: Uppge 202100-3062
 • Namn på arbetsplats: Stockholms universitet


Fakturaadress

Stockholms universitet 
C8201
190 87 Rosersberg

OBS! I fakturan måste du alltid ange referens 120 (vårt specifika institutionsnummer). Skriv så här till exempel: "ref. 120 - förnamn, efternamn". 

I början av varje månad har du möjlighet att registrera utlägg och reseräkningar i det personal-administrativa systemet Primula. Vid samma tillfälle kan du också lämna in underlag för registrering av timlöner (t.ex. tentamensvakter och externa lärare).

Kommande deadlines i Primula

 

För doktorander

Projektsidor från Institutionen för mediestudier. Foto: Skärmdump/Stockholms universitet
Projektsidor från Institutionen för mediestudier. Foto: Skärmdump/Stockholms universitet

Börja forska
Studera på forskarnivå
Institutionens handbok för doktorander (496 Kb) (2017)

Registrera dina publikationer i DiVA
Institutionens forskarutbildningar (doktorandutbildningar)
Guide: Skicka in underlag - så bygger vi upp din projektsida i Forskningskatalogen

 

För forskare

Projektsidor från Institutionen för mediestudier. Foto: Skärmdump/Stockholms universitet
Projektsidor från Institutionen för mediestudier. Foto: Skärmdump/Stockholms universitet

Guide: Skicka in underlag - så bygger vi upp din projektsida i Forskningskatalogen
Registrera dina publikationer i DiVA
Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd
Forskningsfinansiering
 

Arbetsformer och rutiner för upprätthållande av god forskningssed samt etikprövning av forskning

 

This page in English (Internal)

Den 7 december 2022 fastställde institutionsstyrelsen vid IMS nya rutiner för etikprövning av forskning.  

Arbetsformer och rutiner för upprätthållande av god forskningssed samt etikprövning av forskning (365 Kb)

Här hittar du även en:

 

Mall för dokumentation av etikprövning vid IMS (56 Kb)

 

För lärare

Här hittar du information för lärare vid Institutionen vid mediestudier. 

Här hittar du våra Riktlinjer och principer för bemanning inom området utbildning och undervisning som institutionsstyrelsen vid Institutionen för mediestudier fattade beslut om den 5 april 2023.

 

Här hittar du våra bemanningsprinciper. Foto: Gabby Baldrocco © Mostphotos
Här kan du läsa om våra "Riktlinjer och principer för bemanning inom området utbildning och undervisning". Foto: Gabby Baldrocco © MostphotosRiktlinjer och principer för bemanning inom området utbildning och undervisning

 

För teknisk administrativ personal

Här hittar du information för teknisk administrativ personal vid Institutionen för mediestudier. 

 

Kontakt

 

Fakturaadress för hela institutionen
Intendent
Personaladministration/Personalhandläggare
På denna sida