Miljöhandlingsplan 2023

Föregående period satsade institutionen på utbytande av armatur till miljövänligare ledlampor samt med att uppmärksamma flygresandet vilket resulterade i en framtagen resepolicy som stöder tågresor inom Sverige och fler digitala samarbeten, möten.

Informationstavlor på Centralstationen i Stockholm. Foto: Gamma-Man © Mostphotos
Informationstavlor på Centralstationen i Stockholm. Foto: Gamma-Man © Mostphotos
 

Under 2023-2024 kommer miljöarbetet fortsatt att fokusera på digitala möten och implementering av återvinning av institutionens avfall inkluderat matavfall.

Organisation och ansvar

Miljögruppen bestående av Jeroen Dunnink och Petrus Dahlbeck (som båda ingår i den teknisk-administrativa personalen) samt prefekten Anja Hirdman samordnar miljöarbetet. Prefekten har det yttersta ansvaret för att visionen för miljöarbetet efterlevs.

Det är av stor vikt att alla medarbetare tar sitt ansvar för att institutionen minskar sin miljöbelastning i linje med de centrala riktlinjerna om ett minskande av koldioxidutsläppen med 5 procent per år.


Mål

  • Fortsatt öka medvetenhet och kunskap om miljöanpassade möten och transporter.
  • Åskådliggöra inslag av hållbar utveckling i utbildning. Tre kurser på temat hållbarhet och miljö ges på institutionen: Fashion and Sustainability (7,5 hp), Modevetenskap, Environmental Communication (7,5 hp) MKV, Miljö och hållbarhet i medier, film och mode (15 hp) Film och MKV.  Teman återfinns även inom en rad andra delkurser vid institutionen. 
  • Prefekterna lägger upp en plan tillsammans med studierektorer, miljöansvariga hjälper till att ta fram information, och vidarebefordra till medarbetare.
     

Påbörjade miljömål 2023/2024

  • Bevaka och årligen uppdatera institutionens lokala miljöhandlingsplan.
  • Översyn av institutionens resepolicy i enlighet med de centrala riktlinjerna.
  • Implementering av matavfallssortering. Arbete med Vasakronan/SFI Filmhuset och Lokalvården sker i samarbete med fastighetsavdelningen vid SU.
  • Mätning av elförbrukning i lokalerna i Garnisonen/Filmhuset.

Miljöplanen är fastställd vid institutionsstyrelsen 2022-12-07. Och detta är endast ett kortare utdrag ur planen. 

 

Ladda ned hela miljöhandlingsplanen 2023 (234 Kb)

På denna sida