Om Enheten för filmvetenskap

Rörliga bildmedier – film, television och digitala bilder – spelar en ständigt ökande roll i en alltmer globaliserad värld. Filmvetenskap studerar de rörliga bildmediernas historia, teori, estetik och funktioner från tidig film till dagens multimediala landskap.

Utanför Bio Mauritz inne i Filmhusets foajé ses bilder på kända skådespelare från förr. Foto: Ingmarie Andersson © Stockholms universitet
Filmhusets foajé Foto: Ingmarie Andersson © Stockholms universitet

Vi är en av Europas största enheter inom filmvetenskap och ett av de ledande forskningsområdena inom humaniora vid Stockholms universitet. 
Ämnet filmvetenskap ger kritiska redskap för att såväl i historiskt som samtida perspektiv analysera rörliga bilder på humanvetenskaplig och kulturteoretisk grund. Disciplinen är tvärvetenskaplig, intermedial och pluralistisk i både historiografiskt och teoretiskt hänseende.

Ämnet filmvetenskap vid Stockholms universitet etablerades redan 1969. 2012 slogs Filmvetenskapliga institutionen samman med Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMK, och Centrum för modevetenskap till Institutionen för mediestudier.Enheten för filmvetenskap är inrymd i Filmhuset där det finns unika förutsättningar för att bedriva forskning och undervisning genom närheten till Svenska Filminstitutets filmarkiv, biografer – inklusive Cinematekets visningar – och forskningsbibliotek. 

Våra utbildningar
Här visas våra filmer (360°)

Idag arbetar ett tjugotal lärare och forskare vid Enheten för filmvetenskap, och varje termin antas över 200 studenter på alla nivåer från grundkurs till forskarutbildning. Ett stort antal doktorsavhandlingar har lagts fram i ämnet filmvetenskap under de senare åren och enhetens forskare är framgångsrika i att förvärva externa forskningsmedel.

Vår verksamhet är i paritet med ledande internationella utbildningar, och vi bedriver också aktivt internationellt samarbete, bland annat i form av student- och lärarutbyte inom ramen för Erasmus och IMACS. Enheten har även samverkan med praktisk filmkultur och studenter kan genom en praktiktermin använda filmvetenskaplig kunskap i yrkespraktik.

Senast uppdaterad och reviderad: 2 november 2021

 

På denna sida