Om Enheten för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

Enheten för journalistik, medier och kommunikation, JMK, Stockholms universitet, ger grundutbildning, masterutbildning och forskarutbildning i ämnena journalistik respektive medie- och kommunikationsvetenskap.

Studenter i redigeringsrummet på JMK. Foto: Ingmarie Andersson © 2019 Stockholms universitet
Studenter i redigeringsrummet på JMK. Foto: Ingmarie Andersson © 2019 Stockholms universitet

JMK är en tvärvetenskaplig enhet där lärare och forskare har anknytningar till ämnen inom både humaniora och samhällsvetenskap.

JMK bildades som institution 1989 genom en sammanslagning av dåvarande Journalisthögskolan och Centrum för masskommunikationsforskning. 

Att JMK ger akademisk grundutbildning både i yrkesförberedande studier för journalistyrket och i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap sätter prägel på enhetens kultur och miljö. Detta sker inte minst genom att erfarenheter och kompetenser både från journalistikens yrkesområden och akademiska studier och forskning blandas.
 

Våra utbildningar


JMK bildades som institution 1989 genom en sammanslagning av dåvarande Journalisthögskolan och Centrum för masskommunikationsforskning. Därmed samlades all utbildning och forskning i journalistik, information och masskommunikation vid Stockholms universitet inom en institution. De två senare områdena utgör idag ämnet medie – och kommunikationsvetenskap, som har en lång tradition, men där professuren vid Stockholms universitet tillkom 1991. Journalistik som akademiskt ämne inrättades 1990 samtidigt med den första professuren i journalistik. Forskarutbildning i båda dessa ämnen startade 1990-91. Forskningen vid enheten är med projekt som omspänner breda medieområden.


Mediesystemens allt större betydelse i samhällsliv och kultur ökar behovet av kunskaper om medier både bland yrkesutövare och bland många som verkar i andra yrken och roller. Vid JMK utbildar vi framtidens journalister, men också ämnet medie- och kommunikationsvetenskap som är ett betydelsefullt kunskapsområde för allt fler grupper i samhället.


Utbildning i journalistik på grundnivå ges i det sammanhållna Journalistprogrammet - kandidatprogram (180 hp). Ämnet medie- och kommunikationsvetenskap studeras i form av fristående kurser upp till kandidatnivå (90 hp). På avancerad nivå ges ett tvåårigt masterprogram i journalistik (120 hp) och ett tvåårigt engelskspråkligt masterprogram i medie- och kommunikationsvetenskap (Media and Communication Studies) (120 hp). På JMK finns också forskarutbildning inom de två huvudområdena journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap.

En del av JMK:s verksamhet inriktar sig på vidareutbildning och fortbildning av yrkesgrupper inom medieområdet som exempelvis yrkesverksamma journalister. JMK ser det som angeläget att vidareutveckla och fördjupa kontakterna med olika samhällsområden för att därigenom öka kunskaper och insikter om medieområdet.

Senast uppdaterad och reviderad: 28 juni 2021

På denna sida