Om Enheten för modevetenskap

Modevetenskapen undersöker modets historia, dess sociala och ekonomiska funktioner samt dess roll i utvecklingen av den globala produktionen och konsumtionen av kläder.

Ripsasamlingen, skapad av Ebba von Eckermann. Foto: Niklas Björling © Stockholms universitet
Ripsasamlingen, skapad av Ebba von Eckermann 1950–1980 i lilla Ripsa i Sörmland. Foto: Niklas Björling © Stockholms universitet


PUBLICERAD: 28 juni 2021 (uppdaterad 14 juni 2022)

Modet analyseras som ett estetiskt, kulturellt och socialt fenomen samt som en identitetsmarkör och en viktig del av ett industriellt handelssystem med krav på hållbar utveckling. Ämnet är tvärvetenskapligt till sin natur och undersöks med hjälp av olika metoder och teorier som kan lyfta fram dess komplexa framväxt. Utbildningen på grund-, avancerad och doktorandnivå erbjuder en variationsrik och mångfacetterad ingång till modets olika aspekter och visar deras påverkan på samhällsutvecklingen. 

Sedan 2008 är Modevetenskap ett etablerat akademiskt ämne vid Stockholms universitet och välkomnar studenter från hela världen.

Modevetenskap kan innebära studier av modets gestaltning i olika sociala och individuella kontexter, både på lokal och global nivå. Som student i modevetenskap får du redan från början öva dig på att lyfta fram och analysera mode som en viktig samhällsprocess. 
 

Våra utbildningar


Rent historiskt, har forskningen om mode saknat en självklar hemvist vid universitetet och har därför bedrivits dels i anslutning till textila samlingar vid kulturhistoriska museer, dels inom skilda discipliner vid universitetet. Sedan 2008 är Modevetenskap ett etablerat akademiskt ämne vid Stockholms universitet och välkomnar studenter från hela världen. 

Idag finns institutioner och centrumbildningar för Modevetenskap på universiteten på flera håll i världen och forskare i modevetenskap har världen som sitt arbetsfält. Tack vare en generös donation från Familjen Erling-Perssons stiftelse tillkom ämnet i form av Centrum för Modevetenskap som funnits vid Stockholms universitet 2006−2018.

Den tidigare centrumbildningen ”Centrum för Modevetenskap” permanentades den 1 april 2018 till ämnet Modevetenskap som en självständig akademisk disciplin med grundutbildning och forskarutbildning! När du läser Modevetenskap hos oss lär du dig att formulera dig muntligt och skriftligt om mode utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Modevetenskap är ett centralt ämne för dig som vill förbereda dig inför en yrkesverksamhet på modets område utanför universitet, eller för fortsatta forskarstudier i ämnet.
 

En del av IMS

Redan i januari 2013 flyttade Centrum för Modevetenskap från universitetsområdet Frescati till Filmhuset i Stockholm. Flytten var ett led i skapandet av den nya Institutionen för mediestudier då Centrum för Modevetenskap nu kom närmare båda de andra två enheterna – Enheten för Filmvetenskap och Enheten för Journalistik, medier och kommunikation. Och sommaren 2022 flyttade Modevetenskapen in i Garnisonens lokaler. 

På denna sida