Om oss

Institutionens verksamhet omfattar fyra huvudområden: filmvetenskap, journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap samt modevetenskap.

INSTITUTIONEN I SIFFROR (2021)

  • 78 anställda
  • 18 professorer
  • 853 helårsstudenter
 

Mer om oss

Samtliga huvudområden erbjuder utbildningar upp till forskarnivå där journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap har en gemensam forskarutbildning.

IMS är en forskningsintensiv institution med ett flertal externt finansierade forskningsprojekt av bland annat Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond. Humanistiska fakulteten har utsett två ledande forskningsområden vid IMS: Filmvetenskap samt Global Media Studies and The Politics of Mediated Communication (JMK).

Institutionen arbetar med en aktiv miljöpolicy och har infört egna reserekommendationer.

Institutionens fakturaadress hittar du längre ned på denna sida under rubriken Kontakt. Mer information om ekonomifrågor hittar du på vår egna medarbetarsida Internt.

Verksamhetsplan

 

Om Enheten för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

Enheten för journalistik, medier och kommunikation, JMK, Stockholms universitet, ger grundutbildning, masterutbildning och forskarutbildning i ämnena journalistik respektive medie- och kommunikationsvetenskap. 

Studenter i redigeringsrummet på JMK. Foto: Ingmarie Andersson © 2019 Stockholms universitet
Studenter i redigeringsrummet på JMK. Foto: Ingmarie Andersson © 2019 Stockholms universitet

Om Enheten för journalistik, medier och kommunikation (JMK)
Våra utbildningar

 

Om Enheten för filmvetenskap

Rörliga bildmedier – film, television och digitala bilder – spelar en ständigt ökande roll i en alltmer globaliserad värld. Filmvetenskap studerar de rörliga bildmediernas historia, teori, estetik och funktioner från tidig film till dagens multimediala landskap. Vi är en av Europas största enheter inom filmvetenskap och ett av de ledande forskningsområdena inom humaniora vid Stockholms universitet. 

Utanför Bio Mauritz inne i Filmhusets foajé ses bilder på kända skådespelare från förr. Foto: Ingmarie Andersson © Stockholms universitet
Filmhusets foajé Foto: Ingmarie Andersson © Stockholms universitet

Om Filmvetenskapen
Våra utbildningar
Här visas våra filmer (360°)

Forskningen vid Filmvetenskapen har av externa utvärderare utsetts till nationellt ledande och internationellt framstående. 
 
Filmvetenskap är samlingsbeteckning för studiet av rörliga bilder och bildkulturer från tiden före filmens genombrott till den samtida mediemiljöns skärmar, tekniker och plattformar. Ämnesfokus gäller därmed i betydande utsträckning mediala brytpunkter i ett brett teoretiskt, historiskt och nutida perspektiv: på vårt fält befinner sig både forskningsobjekt och de metoder med vilka de undersöks i konstant förändring.

Till vår profil hör det historiska perspektivet på audiovisuella medier. Här ingår forskning om den tidiga svenska och internationella filmhistorien, inom olika filmgenrer, TV och alternativa filmkulturer. En viktig aspekt av det historiska perspektivet är ett mediearkeologisk sätt att se på arkiv, minne och historieskrivning. I linje med det har Filmvetenskapen också etablerat en central roll i förhållande till institutioner och arkiv såsom Svenska Filminstitutet, Ingmar Bergmanarkivet, Stiftelsen Filmform, Kungliga biblioteket och SVT-arkivet. Över huvud taget är arkiv och minnesinstitutioner, också de på internet, en del av ämneskontexten.

Till vår profil hör följaktligen även olika perspektiv på det samtida film- och medielandskapet. Här sker forskningen i betydande utsträckning inom ramen för ett övergripande och institutionsgemensamt forskningsintresse: rörlig audiovisuell kultur i förändring, med fokus på globalisering och transnationella rörelser. Denna forskning sträcker sig över skiftande produktions- distributions- och visningskontexter och omfattar allt från samtida produktionspraktiker i såväl reklamfilm som till rörliga bilder i konstmuseet, YouTube och mobiltelefonen.

Om själva forskningsobjektet på vårt fält befinner sig i förändring står även de metoder med vilka de undersöks under konstant förhandling. Inom vår forskning månar vi följaktligen om bredd och pluralism utifrån de enskilda forskarnas kompetens och intresseinriktningar. Samtidigt sker forskningen i såväl teoretiskt, historiografiskt, estetiskt som kulturhistoriskt hänseende inom ramen för ämnets tvärvetenskapliga traditioner.

På Filmvetenskapen samsas nationell- och transnationell filmkultur, det lokala med det globala, celebriteter med postkoloniala analyser, affektstudier med mediekonvergens och fan-kulturer, estetik med teknologi, det mediespecifika med det intermediala – digitala data med celluloidremsan. Det är denna tematiska, teoretiska, geografiska och historiska bredd som i väsentlig utsträckning utgör grunden för Filmvetenskapens ledande ställning som forskningsområde.

Filmvetenskapen är lokaliserad i Filmhuset som med sina två biografer erbjuder både studenten och forskaren en i internationell jämförelse unik möjlighet att se film på duk i en filmhistoriskt spännande miljö med ett av världens främsta forskningsbibliotek.

Senast uppdaterad och reviderad: 2 november 2021

 

Om Enheten för modevetenskap

Modevetenskapen undersöker modets historia, dess sociala och ekonomiska funktioner samt dess roll i utvecklingen av den globala produktionen och konsumtionen av kläder.
 

Ripsasamlingen, skapad av Ebba von Eckermann. Foto: Niklas Björling © Stockholms universitet
Ripsasamlingen, skapad av Ebba von Eckermann 1950–1980 i lilla Ripsa i Sörmland. Foto: Niklas Björling © Stockholms universitet

Om Enheten för modevetenskap
Våra utbildningar

 

Så jobbar vi med miljö- och hållbarhetsfrågor

Stockholms universitet har förbundit sig att vara koldioxidneutralt 2040

En blå flagga med Stockholms universitets vita logotyp vajar i vinden. Foto: Emanuel Almborg
Stockholms universitets flagga. Foto: Emanuel Almborg

"I juni 2019 signerade Stockholms universitet, som första svenska lärosäte, FN:s avtal om globala hållbarhetsmål för högre utbildning (Climate Emergency Letter), vilket innebär att Stockholms universitet har förbundit sig att:

  • Vara koldioxidneutralt 2040,
  • Mobilisera fler resurser för handlingsorienterad klimatforskning och kompetensskapande,
  • Utveckla miljö-och hållbarhetsutbildningar över disciplinära gränser".

Stockholms universitets klimatfärdplan 2020–2040

Miljöwebben: Miljöarbete vid Stockholms universitet

Stockholms universitets Hållbarhetsforum

Institutionens rekommenderade resepolicy

Universitetets policy för möten och resor

Föregående period valde institutionen att uppmärksamma flygresandet vilket resulterade i en framtagen resepolicy som stöder tågresor inom Sverige och fler digitala samarbeten, möten. Dessutom byttes gammal armatur ut och ersattes med mer miljövänliga led-lampor.

Institutionens miljöhandlingsplan

PUBLICERAD: 29 oktober 2018

Sveriges universitet och högskolor bör i ett första steg halvera sin egna utsläpp av växthusgaser inom de närmaste fem åren. Det skriver professor Anja Hirdman tillsammans med 17 andra forskare på DN Debatt där de uppmanar lärosätena att ta täten i klimatomställningen.

Forskare uppmanar universiteten att börja klimatomställningen

PUBLICERAD: 19 mars 2019

– Det är ju en strejk som handlar om att ta ansvar för klimatet och för framtiden, säger Anna Roosvall som deltog i fredagens skolstrejk för klimatet vid Sergels torg tillsammans med Anja Hirdman, båda forskare vid Institutionen för mediestudier, IMS. Skolstrejken för klimatet anordnades samma dag i Stockholm, i flera svenska städer och i mer än 2000 städer i över hundra länder.

Forskare: "Klimatstrejken är en viktig rörelse"

 

Kontakt

På vår kontaktsida hittar du allmän kontaktinformation och kontaktuppgifter till bland annat institutionens ledning, presskontakter, studentexpeditioner och studierektorer. 

Kontakt

Fakturaadress för hela institutionen
På denna sida