Ledande forskningsmiljöns gästprofessur vid JMK

Vår produktion befinner sig i främsta ledet av vetenskapliga samtal om rollen för medierad kommunikation i samhället, som utnyttjar forskningsfrågor och metoder som härrör från både det humanistiska och samhällsvetenskapliga området.

En av våra starkaste sidor är komparativa studier - över tid, som bedrivs mellan olika mediegenrer och tvärkulturellt. Ett särskilt intresse för forskning inom ramen för Global Media and Politics of Communication är att producera innovativ och meningsfull forskning som syftar till att bidra till forskningsfältet genom att främja ett socialt perspektiv. 
 

Ledande forskningsmiljöns gästprofessorer

Innehavare av professur

År

Shakuntala Rao, Professor at the Department of Communication Studies, State University of New York, Plattsburgh, USA. Hösten 2018
Anu Kantola, Professor at the Department of Social Research Media and Communication Studies, University of Helsinki, Finland. Våren 2018
Kate Nash, Professor of Sociology at Goldsmiths, University of London, Storbritannien. Hösten 2017
Brian McNair, Professor of Journalism, Media and Communication at Queensland University of Technology, Australien. Våren 2017

Silvio Waisbord, Professor in the School of Media and Public Affairs at George Washington University, USA.

Hösten 2016 
Lilie Chouliaraki, Professor of Media and Communication at the London School of Economics and Political Science, Storbritannien. Hösten 2015 - våren 2016

Den ledande miljön förkortas på engelska till LRE och står för Leading Research Environment in Global Media Studies and Politics of Mediated Communication.

På denna sida