Tillgodoräknanden*

Har du studerat en kurs som överensstämmer med en utbildning du läser? Eller har du studerat inom våra ämnen utomlands? Då kan du göra ett tillgodoräknande

 

Kontakta studievägledaren i god tid om du vill tillgodoräkna dig poäng från annan kurs, lärosäte etc

Formella krav för Tillgodoräknande (TG)

För att kunna få ett besked om du beviljas TG behöver du vanligen vara antagen till den kurs som du önskar få poäng TG inom.

När du blivit antagen skickar du en blankett där du ansöker om TG. Du får det därefter beviljat eller avslaget.  Det kan ta flera veckor att avgöra ärendet så ha så mycket dokumentation tillgänglig som möjligt.

Tänk på: Om du ansöker om TG för exempelvis 7,5 hp av 30 hp inom en kurs så kan du bara få studiestöd för 22,5 hp.

Är du säker på att du behöver göra ett tillgodoräknande?

Förenklat gäller: Tillgodoräknande ska göras om du har läst något som är så pass likt att det kan ersättas "tillgodoräknas" med något du läst tidigare - och du planerar att ha med utbildningen i en examen.

Men om du läst exempelvis en grundkurs termin A på annat lärosäte i Sverige och bedömts behörig på grundkurs termin B hos oss behöver du sannolikt inte göra ett tillgodoräknande om båda terminernas grundkurs givits inom samma huvudområde. När det blir dags för examen ser du bara till att ha med dina kurser i examensansökan. 

Fråga studievägledaren innan du ansöker om ett tillgodoräknande.

 

 

Du vill ta ut en examen och har läst kurser inom huvudområdet* utomlands eller i Sverige.

Du behöver då visa oss: Ladokutdrag eller motsvarande betygsunderlag, detaljerad kursplan där även litteratur och filmer finns redovisade. Om vi bedömer allt som OK redovisas tillgodoräknandet som "Breddningsstudier i huvudområde".

* Vad är huvudområde? Svar: Det är det ämne du tar ut examen i, där är det institutionen och den enhet som har det ämnet som ansvarar för tillgodoräknandet. Exempelvis Filmvetenskap.

Tillgodoräknande av kurser som INTE ska utgöras av huvudområdet - kontakta den institution/enhet som har motsvarande utbildning.

Tillgodoräknande av UTLÄNDSKA kurser

Om det är kurser inom ditt huvudområde och eller minst 30 hp i breddningsstudier inom annat ämne använder du blanketten "TG utlandsutbildning" nedan och skickar handlingarna till berörd institution (enligt instruktion på blanketten).


för Övriga breddningsstudier på grundnivå (studier inom ett eller flera ämnesområden som var för sig omfattar mindre än 30 högskolepoäng) använd blankettet "TG utlandsutbildning" nedan (enligt instruktion på blanketten) och eller
kontakta examensenheten på Stockholms universitet och sök tillgodoräknandet där.

 

Svensk utbildning

Den här blanketten använder du om du har läst en kurs eller delkurs i Sverige som du vill ersätta en kurs eller delkurs du antagits till hos oss.

Ansökan om tillgodoräknande (174 Kb)

Utländsk utbildning (ej inom utbyte)

Den här blanketten använder du om du studerat utomlands och vill få dina poäng tillgodoräknade inom något av våra huvudområden som breddningsstudier.

Om du även läst kurser inom ämnen vi inte har bör du kontakta den institution som har det ämnet om dessa ska tillgodoräknas.

Tillgodoräknande utländsk utbildning (54 Kb)

 

Kontakta gärna studievägledaren innan du ansöker.

 

Kontakt

Filmvetenskap

studievagledare@mail.film.su.se

Modevetenskap

studievagledarefashion@ims.su.se

Journalistik och Medie- och kommunikationsvetenskap (JMK)

studievagledare@ims.su.se

Under tiden med restriktioner pga corona/covid19 har studievägledningen ingen drop-in eller fasta telefontider. Du kan maila frågor och/eller boka ett möte via ZOOM eller bli uppringd

 

På denna sida