Kontakt

 

Studentexpeditioner

Studentexpedition för journalistik
Studentexpeditionen för filmvetenskap
Studentexpedition för medie- och kommunikationsvetenskap
Studentexpedition för modevetenskap
Studentexpedition för masterprogram
 

Studievägledare

Studievägledare journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap
Studievägledare filmvetenskap
Studievägledare modevetenskap
 

Utbyteskoordinator

Alumn- och utbyteskoordinator
 

Studierektorer grund- och avancerad nivå

Studierektor journalistik
Studierektor medie- och kommunikationsvetenskap
Studierektor filmvetenskap
Studierektor modevetenskap
 

Studierektorer forskarnivå

Studierektor forskarnivå Journalistik/Medie- och kommunikationsvetenskap
Studierektor forskarnivå filmvetenskap
Studierektor forskarnivå modevetenskap
På denna sida