Kontakt

Studentexpeditioner

Studentexpeditionen för filmvetenskap
Studentexpedition för journalistik samt medie- och kommunikationsvetenskap
Studentexpedition för modevetenskap
Studentexpedition för masterprogram

Studievägledare

Studievägledare journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap
Studievägledare Filmvetenskap
Studievägledare modevetenskap

Utbyteskoordinator

Alumn- och utbyteskoordinator

Studierektorer

Studierektor journalistik
Studierektor medie- och kommunikationsvetenskap
Studierektor modevetenskap
Studierektor filmvetenskap

Studierektorer forskarutbildningar

Studierektor forskarnivå Journalistik/Medie- och kommunikationsvetenskap
Studierektor forskarnivå modevetenskap
Studierektor forskarnivå filmvetenskap
På denna sida