Kontakt

Studentexpeditioner

Studentexpedition Filmvetenskap
Studentexpedition journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap JMK
Studentexpedition Modevetenskap
Kontakt för masterprogramstudenter

Studievägledare

Studievägledare journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap
Studievägledare Filmvetenskap
Studievägledare modevetenskap

Utbyteskoordinator

Utbyteskoordinator

Studierektorer

Studierektor journalistik
Studierektor medie- och kommunikationsvetenskap
Studierektor modevetenskap
Studierektor filmvetenskap

Studierektorer forskarutbildningar

Studierektor forskarnivå Journalistik/Medie- och kommunikationsvetenskap
Studierektor forskarnivå modevetenskap
Studierektor forskarnivå filmvetenskap
På denna sida