Garnisonen - JMK

I Garnisonen, Karlavägen 104, ett stenkast från Sveriges radio och Sveriges television, ligger JMK - Enheten för journalistik, medier och kommunikation. Här studerar du journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap

Karlavägen 104 

Plan 4

Här har du din undervisning. Det finns föreläsningssalar, datorsalar och redaktionsutrymmen. Här hittar du också JMK-biblioteket och kafé. Passerkort/kod behövs för tillträde

JMK-biblioteket

Till JMK-bibliotekets sida

 

Plan 5 

Här sitter personalen på JMK. Du hittar exempelvis studentexpeditionen och studievägledningen där. Passerkort/kod behövs för tillträde.

 

Kontakt

Studentexpedition journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap JMK
Studievägledare journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap
Utbyteskoordinator
Studierektor medie- och kommunikationsvetenskap
Studierektor journalistik
På denna sida