Under utbildningen

Här har vi samlat information för dig som studerar på vår institution.

 

Planera inför nästa termin - vad du ska söka

Om du har läst - eller läser - termin 1 på en grundkurs kanske du funderar på hur du ska välja till nästa termin? Det finns flera anledningar att läsa vidare till termin 2.

Mer information och tips hittar du här

 

Kursinformation

I princip hittar du all information du behöver för en kurs såsom schema, kurslitteratur  på kursens sida i utbildningskatalogen och/eller på kursens sida i Athena.

Kurslitteratur för aktuell termin och kurs hittar du genom

Skriv in i webbsök (url): su.se/utbildningskatalog/KURSKODEN. Exempel: su.se/utbildningskatalog/FV1011

sök kursens sida i utbildningskatalogen

kursens sida i Athena om du är registrerad student

Talbokstjänst

För dig som behöver talböcker kan SUB Stockholms universitetsbibliotek hjälpa dig. Talböcker vänder sig till dig som pga funktionsnedsättning/variation har behov av talböcker. Om en bok inte blivit inläst kan det ta 8 veckor innan den blir klar, så var ute i god tid och kolla litteraturlistor och tillgång på talböcker.

Till universitetsbibliotekets information om talböcker

Scheman hittar du via TimeEdit. Det hittar du också exempelvis via kursens sida i utbildningskatalogen eller på kursens sida i Athena

Sök ut scheman via TimeEdit här Inloggad med universitetskonto

Sök ut scheman via TimeEdit utan att vara registrerad/inloggad här

Mer information om scheman på Stockholms universitet

Examinationstillfällen framgår i kursens schema i TimeEdit.

Vanligen så har en kurs under terminen du läser ett ordinarie tentamenstillfälle och ett eller två omtentatillfälle(n). Kurser som kanske bara ges en gång per år kan ha examinationstillfällen den termin kursen inte ges.

Om du läst tidigare hos hos:
Uppsamlingstentor brukar vi ge en gång per termin, vanligen i slutet på en termin. januari, juni/augusti. Om du har frågor eller vill anmäla dig till en uppsamlingstenta -  Kontakta studentexpeditionen i ditt ämne.

Obligatoriska moment

Obligatoriska moment, även kallade "kurskrav", är inte samma sak som en tenta/examination. Det är vanligen seminarieuppgifter eller deltagande i seminarier, redovisningar etc. Det framgår i din kurs vad som gäller. Obligatoriska moment måste vara godkända för att du ska få ett betyg. Även om du får ett betyg meddelat av examinator på en tenta så måste du alltså även vara klar med dina obligatoriska moment för att du ska få betyget registrerat i Ladok.

Som universitetsstudent kommer du att skriva och lämna in olika typer av skriftliga uppgifter.  Det är därför viktigt att du är medveten om förbudet mot plagiat.  


Plagiat innebär:

•    att du kopierar någon annans text eller tankar utan att hänvisa till källan. Detta gäller även om du formulerar om en text eller en tanke som du har hittat i en bok, i en artikel eller på webben utan att referera till källan. 
•    att du kopierar en annan students arbete. 
•    Att du framställer någon annans citat eller arbete som om det vore ditt eget. 
•    att du använder dig av klipp-och-klistrastrategier i ditt arbete. 
Alla incidenter av detta slag rapporteras till disciplinnämnden på universitetet. Om du som student blir fälld för plagiat kan detta leda till avstängning från universitetet under en viss tid.  

För att undvika plagiat bör du: 

•    ha en tydlig källhänvisning genom att referera till författare, bok och sidnummer i boken. 
•    specificera dina källor från internet genom att kopiera URL-länken och ange datum och hemsidans upphovsman/kvinna. 
•    tydligt markera när du citerar någon annans text och precisera vilka tankar som är dina egna och vilka som är någon annans. 
•    inte lämna ut dina texter till andra. 
  
Att skriva din egen text med dina egna ord är en del av din inlärningsprocess som student och det kommer att utveckla din förmåga att tänka självständigt och uttrycka dina tankar i tal och skrift. 

Läs mer om rättigheter och skyldigheter på Stockholms universitet här
 

 

Studieinformation

Här hittar du administrativ information för dig som student som är användbar. Kontaktuppgifter till studievägledning och studentexpeditioner hittar du under kontakt - längst ned på sidan.

Via student.ladok.se hittar du bland annat:

  • betygsrapportering
  • olika intyg
  • examensansökan

Läs mer om betyg och olika intyg här

Direkt till student.ladok.se här

Tidigt avbrott (inom 3 veckor) - du kan söka kursen igen

Inom tre veckor från kursstart kan du som är registrerad student göra "tidigt avbrott". Det innebär att du kan söka kursen på nytt nästa gång den ges.

Så gör du: gå in på student.ladok.se och under ”Mina studier” funktionen "Avbryt kurs".

Sent avbrott (över 3 veckor) - du kan bara omregistreras

Sent avbrott - egentligen "avbrott i studierna" - gäller om tre veckor har gått sedan kursstart. Anledningen till att anmäla avbrott kan ha många orsaker: exempelvis CSN och studiestödet, A-kassa, försäkringskassa med mera.

Vill du komma tillbaka en annan termin behöver du göra en omregistrering. Omregistrering görs i mån av plats. Hör i såfall av dig till våra studentexpeditioner i god tid innan nästa termin/kursstart för din kurs.

Så gör du: gå in på student.ladok.se och under ”Mina studier” funktionen "Avbryt kurs". Hör av dig till oss om du vill göra en omregistrering och återuppta studierna.

Avbrott - support

Om du behöver hjälp med att göra avbrott kontaktar du studentexpeditionen i ditt ämne

Program

Du kan göra avbrott på på program, men under vissa omständigheter kan du också göra en ansökan om studieuppehåll - som också läggs in i LADOK på ditt program.

Beviljad ansökan om studieuppehåll garanterar återkomst till utbildningen enligt förutsättningar givna av institutionen.

Kontakta studievägledaren eller studierektor för ditt ämne om du behöver göra studieuppehåll inom program.

Fristående kurs

Du kan också ansöka om studieuppehåll inom kurs, men detta kan inte läggas in i LADOK. Beviljad ansökan om studieuppehåll garanterar återkomst till utbildningen enligt förutsättningar givna av institutionen. Kontakta studievägledaren eller studierektor för ditt ämne.

Vilka skäl kan bevilja studieuppehåll: 

Särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, militär grundutbild- ning enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning eller studentfackliga uppdrag. Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag

 

Tillgodoräknande

Har du studerat en kurs som överensstämmer med en utbildning du läser? Eller har du studerat inom våra ämnen utomlands? Då kan du göra ett tillgodoräknande

Läs mer om tillgodoräknande och hur du ansöker här

 

Bibliotek, resurser och IT-system

Kurslitteratur och annat material för dina studier kan du hitta i bibliotek och arkiv.

JMK-biblioteket

SUB- universitetsbiblioteket

Filmhusets bibliotek

Här hittar du en samlad sida med vilka bibliotek du kan använda som student

Till sidan med bibliotek och arkivresurser

OBS: Du måste vara registrerad student på kursen - annars kommer du inte åt Athena.

Varje kurs du är registrerad på har en Athena-sida - en "Kurssida". Där hittar du uppdateringar och information från kursansvarig, schema, planeringar, uppgifter och annat som du behöver under din utbildning.

Om du inte hittar din Athena-sida - kontakta studentexpeditionen.

Tips: ladda ner appen It's Learning.

Till Athena

Kurser som ges via distans kommer använda sig av mötesverktyget ZOOM. Kursläraren ger information via Athena om hur du får tillgång till ZOOM. Vanligt är att en möteslänk till ZOOM publiceras på Athena, eller att möteslänken till ZOOM epostas till dig.

Läs SU's information om ZOOM här

Råd till dig som pluggar på distans

Studie- och språkverkstaden tillsammans med Studenthälsan med några tips om hur du bäst hanterar situationen

Printomat är universitetets system för utskrifter, skanning och kopiering. Du behöver ett aktivt universitetskonto samt universitetskortet för att använda systemet. Du köper utskrifter och kopior på minautskrifter.su.se. Betalning sker med Visa eller Mastercard, Maestro eller VisaElectron.

  • Filmhuset: plan 6 i studentutrymmet (pentryt)
  • Garnisonen: plan 4

Information och support för Printomat

Serviceportalen är Stockholms universitets samlade information och support för de IT-system som används. Här kan du dels ställa frågor till Help-Desk, men även hitta instruktioner.

Till Serviceportalen

 

Studie- och karriärvägledning - stöd i dina studier

Vill du bolla idéer om din utbildning/examen, karriärfrågor eller annat du undrar över med dina studier?

Studievägledningen på IMS är en viktig kontakt för dig som student.

Du kan vända dig till studievägledningen med frågor som rör t ex funktionshinder, kursuppläggning, kursinnehåll, studieuppehåll, tillgodoräknande av tidigare studier, examina och individuella studieplaner. Studievägledningen kan också vara en kontaktlänk till andra resurser inom universitetet.

Mattias Johannesson, studievägledare

Journalistik; Medie- och kommunikationsvetenskap; Filmvetenskap; Modevetenskap.

Ta kontakt med studievägledaren för hjälp och stöd och/eller Studie- och språkverkstaden på Stockholms universitet. Det mesta går faktiskt att få ordning på bara genom att träffas och prata om hur din studiesituation ser ut.

Läs mer om studieteknik och studieproblem

Oftast så funkar studierna bra, det går fint att kombinera med livet utanför studierna. Men om det behövs så finns hjälp och stöd att få. Ibland kan det även vara värt att kolla om det också går att förbättra sig som student.

Ibland blir man sjuk under en utbildnng, det kan vara en kortare förkylning, längre sjukhusvistelse pga benbrott eller så finns det andra orsaker som gör att du kanske måste vara borta länge.

Anmäla sjukdom?

Om du blir förkyld exempelvis behöver du inte anmäla till oss att du uteblir några dagar. Däremot behöver du hålla koll på eventuella kurskrav där du kanske kommer behöva göra kompletteringsuppgifter eller annat för att kompensera för eventuell frånvara där närvaro är krav. Då håller du kontakt med kursanvarig eller seminarieledare.

Om din frånvaro är lång så att du kanske missar hela kursen eller terminen bör du kontakta studievägledaren så vi kan se hur det kan lösa sig. Studievägledningen på vår institution - se kontakt nedan.

Studenthälsan på Stockholms universitet - din vård som student

CSN - studiestöd om du eller anhörig blir sjuk

Studentkårens stöd för dig som student

 

 

Om du blir utsatt för trakasserier - gör så här

Om du är student hos oss på IMS: Kontakta vår kontaktperson för jämlikhetsfrågor, prefekten, studievägledare eller annan du känner förtroende för vid institutionen. Om du inte känner att du vill tala med någon vid institutionen kan du vända dig till universitetets jämlikhetssamordnare.

Handlingar som påverkar en enskild negativt, som gör att personen kan hamna utanför gemenskapen på institutionen/enheten eller får sina möjligheter att göra en bra insats försvårade, kan vara trakasserier enligt diskrimineringslagen eller kränkande särbehandling/mobbning. 

Läs här hur vi agerar och vad du kan göra om något händer

 

Studentkåren kan hjälpa dig

Stockholms universitets studentkår (SUS) är den största av de tre kårerna och förespråkar alla studenter vid SU centralt. De organiserar studenter som vill påverka sin utbildning samt företräder studenters intressen när universitetet tar olika beslut. Du kan delta i eller arrangera olika evenemang och aktiviteter genom kårföreningar samt student/doktorandråd.

Om du har problem kopplat till din utbildning så ger SUS studentombud stöd gällande studenträttigheter och studentinflytande vid en utredning eller rent informativt. Studentombuden finns till för att erbjuda information om studenters rättigheter som skyldigheter. Detta gäller vid såväl disciplinära ärenden som frågor gällande din utbildning. Studentombuden företräder inte studenter och närvarar inte vid möten, däremot tillför dem med information inför dessa sammanträdanden.

Du kan hitta mer information på SUS hemsida via länken https://www.sus.su.se/ombud.

Vid trakasserier och diskriminering hänvisas studenter till Lika villkor på Stockholms universitet som kan nås per mail likavillkor@su.se.

Studentråd och Kårförening

Studentrepresentation på institutionen finns i studentråd, kårföreningar och i Institutionsstyrelsen.

Representerar studenter från grundnivå och avancerad nivå vid Institutionen för mediestudier.

  • E-post råd: studentradet.sims@gmail.com

Se rådets sida på Athena för mer information

JMK:s kårförening är forumet där vi studenter har makten.

Du kan testa på att göra radio och tv, skriva i tidningen, anordna samtalskvällar eller pubaftnar. Det enda du behöver göra är att gå med i Stockholms Universitets studentkår och det gör du enkelt här: http://www.sus.su.se/medlemskap.

Tillsammans gör vi JMK bättre och skoltiden roligare! Vi ses!

Kårföreningen på Facebook

Ordförande är Victoria Rinkous som nås på victoria.rinkous@hotmail.com

Radio JMK 95,3

 

Efter studierna

När du studerar fokuserar du förstås på den pågående utbildningen, men det kommer en tid efter studierna. Kanske vill du stanna kvar hos oss som forskare eller prova andra banor i yrkeslivet?

När du är klar med din utbildning behöver du själv ansöka om examen.

Läs mer här hur det funkar med examen

Passa på att förbereda dig lite genom at kika på våra alumn-sidor. Där kan du se vad tidigare studenter gjort och gör och vi vill gärna fortsätta hålla kontakten med dig efter din studietid med oss. Prata med vår alumnkoordinator om hur det går till.

Arbete är ett naturligt mål med studierna. Om du exempelvis skaffar en profil på MyCareer ökar dina chanser att bli synlig för arbetsgivare och möjligheter att hitta rätt jobb för dig. Självklart kan du även kontakta våra studievägledare på institutionen eller den centrala vägledningen.

 

Kontakt

  • För frågor om registrering kontaktar du studentexpeditionen nedan i ditt ämne.
  • För frågor om utbildningen eller student med funktionsnedsättning kontaktar du studievägledaren i ditt ämne nedan.
  • För frågor om masterprogram kontaktar du "Kontakt för masterprogramstudenter" nedan.
  • För frågor om utbytesstudier/studier utomlands kontaktar du utbyteskoordinator nedan.
Studentexpedition för masterprogram
Studentexpedition för medie- och kommunikationsvetenskap
Studentexpeditionen för filmvetenskap
Studentexpedition för modevetenskap
Studievägledare Institutionen för mediestudier
Studievägledare Institutionen för mediestudier
Studievägledare Institutionen för mediestudier
Alumn- och utbyteskoordinator
På denna sida