Att göra en upptäckt!

Evenemang

Datum: torsdag 15 september 2022

Tid: 09.15 – 13.45

Plats: Geovetenskapens hus med närområde och via zoomlänk

Fira Geologins dag med populärvetenskapliga föreläsningar om klimatförändringar.

Vad är klimatkrisen och finns det hopp? Varför studerar forskarna snö och små pollenkorn? Hur kan vi veta något om framtidens klimat? 

Träffa några av våra forskare som berättar den 15 september!

Årsmedeltemperaturen i Stockholm från 1756 till 2020
Värmeränder för årsmedeltemperaturen i Stockholm från 1756 till 2020. Färgskalan går från blått (4 grader) till rött (8 grader). Årsmedeltemperaturen 2020 var 9 grader, den högsta någonsin. Bilden: Nina Kirchner och Anders Moberg.

Det blir populärvetenskapliga föreläsningar live, online och en klimatvandring. Liveföreläsningarna riktar sig till mellanstadiet och gymnasiet, klimatvandringen är lämplig för gymnasieelelver.

Alla intresserade är välkomna att delta via zoom!
Institutionen för geologiska vetenskaper i samarbete med Institutionen för naturgeografi.

Program och mer information.