Samarbeten

Vi samarbetar aktivt med universitet, organisationer, myndigheter, företag och enskilda personer utanför universitetet.

Vi vill bygga nätverk, så att steget från universitet till näringsliv ska vara kort och lätt att ta. Framsteg inom forskning är inte bara till för oss, utan för allmänheten. Genom media kan vi bidra till kunskapsspridning och debatt. Med kommunikation kan vi öka förståelsen, intresset och vidga vyerna inför framtiden.

Jeep från fältstationen Navarino Environmental Observatory. Fotograf Malin Stenberg de Serves.
Jeep från fältstationen Navarino Environmental Observatory. Fotograf Malin Stenberg de Serves.

 

Navarino Environmental Observatory (NEO)

Fältstationen Navarino Environmental Observatory är ett samarbete från 2010 mellan Stockholms universitet, the Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens (BRFAA) och Tourism Enterprises of Messinia S.A. (TEMES). 

Navarino Environmental Observatory


 

Organisationer och nätverk

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi

The Bolin Centre for Climate Research


 

Samverkan med kommuner och skolor

Vi samarbetar både på kort och lång sikt med kommuner och skolor. Våra forskare är med i olika aktiviteter för skolor året om där vi har populärvetenskapliga föreläsningar, visningar och andra hands-on-aktiviteter. Du hittar oss på följande:

Världsvattendagen (mars)

Bolincentrets klimatfestival (maj)

Den levande frågelådan (maj)

Geologins dag (september)

Forskarfredag (september)

Forskardagarna (oktober)


 

Alumni - gå med i vårt alumnnätverk

Om du har läst vid läst Stockholms universitet är du välkommen att gå med i vårt alumnnätverk för att hålla kontakten med universitetet och tidigare kursare.

Under Alumni - våra tidigare studenter har vi samlat alumner som läst vid vår institution. Alumnerna ger en inblick över arbetsmarknaden för våra studenter. Är du en tidigare student som läst hos oss och vill vara med på listan?

Kontakta Maria Damberg, e-post maria.damberg@natgeo.su.se.

Allumnnätverket kan också ge dig tillgång till ny kunskap, nya forskningsresultat, fortbildning och kontakt med föreläsare och lärare. Du får möjlighet att:

  • återknyta kontakten med gamla kursare
  • universitetets digitala nyhetsbrev 10 gånger per år
  • tillgång till aktuell kunskap och nya forskningsresultat
  • inbjudningar till återträffar och andra arrangemang
  • övriga förmåner som erbjuds nätverkets medlemmar

Om du har frågor, kontakta alumn@su.se

Stockholms universitets alumnnätverk

 

Kontakt

Administrativ chef
Studievägledare grundnivå
Studievägledare avancerad nivå
På denna sida