Kontakt

Välkommen att kontakt oss om du har frågor. Om du kontaktar flera personer samtidigt, inkludera alla mottagare i samma meddelande. Skicka inte flera separata mail till olika personer.

 

Studievägledning

Kontakta studievägledaren som administrerar din kurs eller ditt program vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

Tänkt på när du kontaktar oss via e-post

Ange dina personuppgifter samt vilket program eller vilken kurs det gäller. Det underlättar hanteringen av ditt ärende och du får svar snabbare. Undvik att skriva flera seperata mail till flera personer.

Studievägledare grundnivå
Studievägledare avancerad nivå
 

Studentexpeditioner

Kontakta den studentexpedition som administrerar din kurs eller ditt program för att få hjälp med kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen.

Tänkt på när du kontaktar oss via e-post

Ange dina personuppgifter samt vilket program eller vilken kurs det gäller. Det underlättar hanteringen av ditt ärende och du får svar snabbare. Undvik att skriva flera separata mail till flera personer.

Studentexpedition
Studentexpedition
Studentexpedition
Studentexpedition
 

Studierektorer

Studierektorerna har övergripande ansvar för våra utbildningar.

Chefstudierektor för grundnivå och avancerad nivå
Vice chefstudierektor för grundnivå och avancerad nivå
På denna sida