Information inför höstterminen 2021

Information till dig som har sökt utbildning höstterminen 2021 vid Institutionen för naturgeografi.

 

Antagningsbesked med svarskrav

Den 16 juli publiceras antagningsbeskedet med svarskrav för höstterminen 2021.

Gå in på Mina sidor på antagning.se för att läsa och svara på ditt antagningsbesked. Senast den 23:e juli kl 24.00 måste du tacka ja till de kurser du är antagen eller reservplacerad på annars förlorar du din plats. Blir du antagen/reservplacerad vid andra urvalet den 29 juli behöver du inte svara via antagning.se och information skickas till dig via e-post någon vecka innan kursen startar.

Är du antagen med villkor (VI) till en eller flera kurser? Då måste du i samband med kursstart styrka din behörighet.

Under mitten av juli kommer kursinformation och schema att skickas till antagna och reserver via den e-postadress som angetts vid ansökan via antagning.se. Detta gäller för kurser som startar den 30 augusti.Bevaka den e-postadress du använt vid ansökan via antagning.se. Glöm inte att också bevaka din skräppost.

Ska du gå en kurs senare på terminen får du information ett par veckor innan kursen startar. Höstterminen startar den 30 augusti 2021 och slutar den 16 januari 2022: Terminstider och periodindelning.


 

Obligatoriska kurs- och programintroduktioner

Upprop för kurser och program som startar i början av terminen sker i de flesta fall den 30 augusti. Undantag gäller för våra kandidatprogram som har upprop den 23 augusti.

När och var upprop sker kommer det information om via e-post från mitten av juli. Obs! Vi skickar endast information om upprop via e-post. Bevaka den e-postadress du använt vid ansökan via antagning.se. Kan du inte närvara vid det obligatoriska uppropet/kursintroduktionen måste du i förväg anmäla detta till respektive studentexpedition. Frånvaro vid upprop tolkas som att du avsäger dig din studieplats och därmed går platsen till en reservplacerad.

Registrering sker antingen via webben i förväg eller i samband med uppropet och utförlig information om vad som gäller för just din kurs/program kommer finnas i det informationsmaterial som skickas ut.

Under höstterminens första halva (period A och B) räknar vi allmänt med att undervisningen på grund av Covid-19 kommer att behöva innehålla ett betydande inslag av distansundervisning (Omfattningen kan dock variera från kurs till kurs).

Information till studenter och medarbetare om Covid-19

Planerad undervisning 2021

Schema och litteraturlista finns på kurssidorna i utbildningskatalogen.

För dig som är antagen och har en varaktig funktionsnedsättning och tror att du kommer att behöva pedagogiskt stöd eller anpassningar i studierna, kontakta Studera med funktionsnedsättning. Kontakta dem innan höstterminen startar för att kunna få det stöd du behöver när terminen startar.

Den 16 juli öppnar för sen anmälan till höstterminen 2021 för de kurser och program där det kan finnas lediga studieplatser. Vill du efteranmäla dig till någon av våra kurser måste du göra det via antagning.se. Går det inte att anmäla sig via antagning.se är kursen full och vi tar inte emot fler reserver.

Om det blir ett reservupprop får du som efteranmält dig information om detta via e-post kort innan kursen/programmet startar. Även om kursen/programmet är öppna för sen anmälan finns ingen garanti för plats på utbildningen.

Kontakt

Då det är semestertider kan det dröja innan du får svar på frågor från oss på studieadministrationen, se Kontakt. De flesta av oss är åter från sommarledighet i mitten av augusti. Har du akuta frågor om antagning, examen eller annat kan du vända dig till Studenthuset och Infocenter vid Stockholms universitet.

Trevlig sommar önskar Erik, Elisabeth, Karin, Kerstin, Lena, Maria, Moa och Torbjörn!

På denna sida